Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tjustleden etapp 4, Valstad kvarn - Hjorten - Törnsfall

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Etappbeskrivning 4, från söder mot norr:

Etapp 4 är cirka 14 kilometer via Törnsfall till skärmskyddet vid Mjösjön.Strax före Törnsfall avtar en anslutning till Västervik vid Marsbäcken, cirka 8 kilometer. Går man in den norra anslutningen mot Västervik (utbyggd till Marsbäcken) får man totalt cirka 20 kilometer vandring.
Etappen börjar vid Valstad kvarns skärmskydd. Efter ca 2 kilometer når man Mjösjön, där man kan rasta och bada. Leden passerar före detta Bresjön - en sänkt sjö för att skapa odlingsmark. Floran vittnar om den forna sjön med bland annat pors och skvattram. En torpgrund, Ulriksberg, passeras innan leden når nästa trevliga rastplats vid sjön Stora Svinnaren.

Leden passerar vägen mellan Svinnersbo och Mommehål och sedan resterna efter torpet med det trevliga namnet Soluppgång. När man just når sjön Hjorten kan man också rasta. Vattnet är mycket rent och sjön är sedan 1923 dricks­vattentäkt för Västervik. Tjustleden följer sedan sjöns västra strand på lättgångna gamla vägar. I sjön kan ses fiskgjuse och storlom. Leden viker av mot Törnsfall och snart finner man anslutningen till Marsbäcken och Västervik (se text nedan). Huvudleden fortsätter mot Törnsfalls kyrka och etappen slutar vid ett skärmskydd i högstammig tallskog vid Mösjöns sydspets.

Törnsfalls kyrka är en sevärdhet. Vid sidan av Sankta Gertruds kyrka i Västervik den enda bevarade medeltidskyrkan i Tjust. Namnet ”Thörnesfalla”, som det tidigare löd, hänförs till ”thörne” vilket menas törnbuske, kombinerat med ”fall” vars betydelse torde vara röjd sluttning, svedjemark eller dylikt. En gammal sägen berättar annars om en kristen apostel vid namn Törne, som här blev ihjälslagen och senare i egenskap av martyr förskaffade socknen sitt namn ...
Förekomsten av bronsålderskummel visar att det mycket tidigt fanns folk på platsen. Kyrkan är den enda i bygden kvarvarande byggnaden från 1100-talet. Detta gäller åtminstone tornet som tycks vara byggt som försvarstorn. Långhuset härrör från 1300-talet men man lär ha funnit spår av en ännu äldre träkyrka. Folket i ”Thörnesfalla” anammade tidigt den nya läran och undanträngde asakulturen. Flera kyrko­restaureringar har utförts men de vackert frilagda granitblocken har bibehållits.

Törnsfall–Gagern–Marsbäcken (Västervik) ca 8 km

Törnsfall–Gagern–Marsbäcken är en cirka 8 kilometer anslutningsled mot Västervik. Sträckningen är bitvis lite kuperad och stenig men bjuder på vacker natur, går längs sjöstränder och passerar stora gravfältsområden med mera.

Från Törnsfall går leden först över bergsryggen Dunhällarna. Nordväst om ledens höjdpunkt finner man flera intressanta gamla strandvallar. När man passerat E22 slingrar sig leden genom ett omfattande område med gravrösen, där de som daterats härrör från yngre bronsålder. Totalt är det ett 20-tal rösen, några stensättningar och resta stenar. Vandringsleden närmar sig sjön Gagern och går tidvis över småkuperade bergsformationer. Första kontakten med sjön bjuder på en skön utsikt och mot stranden finner man senare fina platser för rast och bad. Detta gäller även Kvarnsjön och inte minst Gagnaren.

Före grusbilvägen Målserum–Gäddeglo passeras gamla stenbrott, spår från slutet av 1800-talet av Västerviks förr så betydande stenindustri. Vid bilvägen slutar för närvarande markeringen men fortsätt till Marsbäcken. Därifrån är det inte långt till Gertrudsvik (före detta Norra Sjukhuset), som har regelbundna bussförbindelser med centrala Västervik.

Fakta om etappen

Längd

14 kilometer, anslutning till Västervik 8 kilometer

Svårighetsgrad

Lätt

Start - Mål

Valstad kvarn - Törnsfall

Anslutning: Törnsfall - Marsbäcken (Västervik)

Utmärkning

Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard) 

Övernattning

Timrat skärmskydd finns vid start och slut

Sanitärt

TC finns vid start och slut

Information

På Naturskyddsföreningens hemsida finns diverse information om leden samlad såsom skötselansvariga, praktiska råd och information om eventuella uppkomna hinder.

Sidan senast granskad den 5 februari 2018
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Ladda ner appen Västervik Outdoor för en ännu bättre upplevelse i naturen

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.