Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tjustleden etapp 5, Törnsfall – Almvik – Hallingeberg

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Etappbeskrivning 5, från söder mot norr:

Etapp 5 tvärar över mellan två nordväst/sydostliga sprickdalar. I början och slutet av etappen passerar man därför öppna, bebyggda kulturmarker vid till exempel Blekhem, medan mellandelen består av stora obrutna skogsområden där man knappast ser någon bebyggelse förrän man närmar sig Hallingeberg.

Etappen börjar vid skärmskyddet nordväst Törnsfalls kyrka. Efter att ha gått mycket nära sjön Ödingen korsas vägen mot Blackstad och leden söker sig upp över Borgareberget. Som namnet antyder finns här en av fornborgarna i Tjust. Berget bjuder också på fin utsikt. Nerfarten från Borgareberget passerar genom ett naturvårdsområde med lövskog, innan den går vägen norrut mot Blekhems slott. Innan slottet viker leden av åt nordost på en stig utmed sjön Bleken.

I Gustaf Vasas jordeböcker från 1500-talet upptas godset Blekhem som kungens privata egendom. Herrgårdens nuvarande byggnader uppfördes av Johan Nordenfalk på 1830-talet efter förebild från det kungliga Rosendal. Den unika arkitekturen har kommit att kallas tjustempir. Vid Blekens utlopp får man en god överblick över det vackra läget vid sjön.

Blekhem drev ett tegelbruk i Almvik fram till 1970. Leran till bruket togs från sjön Bleken och  fraktades på en linbana över E22 till Almvik. Tegelbruket har rustas upp till ett trevligt tegelbruksmuseum, väl värt ett besök.

Efter att leden passerat husen vid Sylltorp har man från vägen utsikt över Kålåkerskärret. Där betar ofta älgarna i skymningen och området hyser även en intressant fågelfauna.
De vackra byggnaderna i Kålåker inspirerade Anna Maria Roos då hon målade upp den så välkända Sörgården i sina folkskoleböcker. Längre bort i dalgången finner man ett gravfält med mäktiga rösen. Det största hela 22 meter i diameter. Dessutom finns en stensättning samt resta stenar från järnåldern. Läs vidare på informationstavlan!

Leden fortsätter ytterligare ett stycke längs dalens betesmarker innan den kommer in i skog. Den går först över planterad betesmark och klättrar sedan över en bergsklack för att komma ner till Norra Hällsjön där det går utmärkt att rasta och kanske bada.

Sedan går vandringsleden genom vidsträckta skogsområden, längs sockengränserna Gamleby-Törnsfall och Gamleby-Hallingeberg. Man kan se flera stora gränsrösen. Genom ett skvattramkärr har en längre spångning utförts. I några gläntor kan man tidigt på våren se tibastens röda blommor på bar kvist. Det är utmärkta svampmarker. Vid Bredgöl går leden nära den södra stranden av sjön.

Leden går sedan upp över några berg i skogen. Man ser Lortbrokärr, vandrar genom vidsträckta skogsmarker som under hösten är utmärkta bär- och svampmarker.

Hökgöl skymtas vid ett par tillfällen och man ser odlingsrösen i skogen, spår av gamla odlingsmarker. Nordväst om sjön, högt på en bergsrygg kan man gärna rasta.
Efter skogsvandringen kommer man fram till Hallingeberg, en vacker öppen bygd i dalgången. Hallingebergsån korsas på en mindre bro. Gör sedan gärna en liten avstickare upp till kyrkan. Observera de många vackert gjutna gravkorsen och missa inte de välbevarade kyrkstallarna söder om kyrkan.

Sista delen till etappmålet i undantagsstugan Källtorp går parallellt med landsvägen i vackra beteshagar. Denna väg kan nyttjas om betesdjur är närgångna! Innan IOGT-lokalen går en väg västerut till torpet där man kan rasta. För övernattning krävs sovsäck. 

 

Fakta om etappen

Längd

21 kilometer 

Svårighetsgrad

Kuperade partier

Start - Mål

Törnsfall - Hallingeberg

Utmärkning

Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard) 

Övernattning

Timrat skärmskydd finns vid start och slut

Sanitärt

TC finns vid start och slut

Information

På Naturskyddsföreningens hemsida finns diverse information om leden samlad såsom skötselansvariga, praktiska råd och information om eventuella uppkomna hinder.

Sidan senast granskad den 22 maj 2018
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Ladda ner appen Västervik Outdoor för en ännu bättre upplevelse i naturen

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.