Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tjustleden etapp 5, Törnsfall – Almvik – Hallingeberg

Etappbeskrivning 5, från söder mot norr:

Etapp 5 tvärar över mellan två nordväst/sydostliga sprickdalar. I början och slutet av etappen passerar man därför öppna, bebyggda kulturmarker vid till exempel Blekhem, medan mellandelen består av stora obrutna skogsområden där man knappast ser någon bebyggelse förrän man närmar sig Hallingeberg.

Etappen börjar vid skärmskyddet nordväst Törnsfalls kyrka. Efter att ha gått mycket nära sjön Ödingen korsas vägen mot Blackstad och leden söker sig upp över Borgareberget. Som namnet antyder finns här en av fornborgarna i Tjust. Berget bjuder också på fin utsikt. Nerfarten från Borgareberget passerar genom ett naturvårdsområde med lövskog, innan den går vägen norrut mot Blekhems slott. Innan slottet viker leden av åt nordost på en stig utmed sjön Bleken.

I Gustaf Vasas jordeböcker från 1500-talet upptas godset Blekhem som kungens privata egendom. Herrgårdens nuvarande byggnader uppfördes av Johan Nordenfalk på 1830-talet efter förebild från det kungliga Rosendal. Den unika arkitekturen har kommit att kallas tjustempir. Vid Blekens utlopp får man en god överblick över det vackra läget vid sjön.

Blekhem drev ett tegelbruk i Almvik fram till 1970. Leran till bruket togs från sjön Bleken och  fraktades på en linbana över E22 till Almvik. Tegelbruket har rustas upp till ett trevligt tegelbruksmuseum, väl värt ett besök.

Efter att leden passerat husen vid Sylltorp har man från vägen utsikt över Kålåkerskärret. Där betar ofta älgarna i skymningen och området hyser även en intressant fågelfauna.
De vackra byggnaderna i Kålåker inspirerade Anna Maria Roos då hon målade upp den så välkända Sörgården i sina folkskoleböcker. Längre bort i dalgången finner man ett gravfält med mäktiga rösen. Det största hela 22 meter i diameter. Dessutom finns en stensättning samt resta stenar från järnåldern. Läs vidare på informationstavlan!

Leden fortsätter ytterligare ett stycke längs dalens betesmarker innan den kommer in i skog. Den går först över planterad betesmark och klättrar sedan över en bergsklack för att komma ner till Norra Hällsjön där det går utmärkt att rasta och kanske bada.

Sedan går vandringsleden genom vidsträckta skogsområden, längs sockengränserna Gamleby-Törnsfall och Gamleby-Hallingeberg. Man kan se flera stora gränsrösen. Genom ett skvattramkärr har en längre spångning utförts. I några gläntor kan man tidigt på våren se tibastens röda blommor på bar kvist. Det är utmärkta svampmarker. Vid Bredgöl går leden nära den södra stranden av sjön.

Leden går sedan upp över några berg i skogen. Man ser Lortbrokärr, vandrar genom vidsträckta skogsmarker som under hösten är utmärkta bär- och svampmarker.

Hökgöl skymtas vid ett par tillfällen och man ser odlingsrösen i skogen, spår av gamla odlingsmarker. Nordväst om sjön, högt på en bergsrygg kan man gärna rasta.
Efter skogsvandringen kommer man fram till Hallingeberg, en vacker öppen bygd i dalgången. Hallingebergsån korsas på en mindre bro. Gör sedan gärna en liten avstickare upp till kyrkan. Observera de många vackert gjutna gravkorsen och missa inte de välbevarade kyrkstallarna söder om kyrkan.

Sista delen till etappmålet i undantagsstugan Källtorp går parallellt med landsvägen i vackra beteshagar. Denna väg kan nyttjas om betesdjur är närgångna! Innan IOGT-lokalen går en väg västerut till torpet där man kan rasta. För övernattning krävs sovsäck. Dricksvatten finns att hämta vid toalettbyggnaden vid kyrkan.

 

Fakta om etappen

Längd

21 kilometer 

Svårighetsgrad

Kuperade partier

Start - Mål

Törnsfall - Hallingeberg

Utmärkning

Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard) 

Övernattning

Timrat skärmskydd finns vid start och slut. (Se etappbeskrivningen ovan)

Sanitärt

TC finns vid start och slut

Information

På Naturskyddsföreningens hemsida finns diverse information om leden samlad såsom skötselansvariga, praktiska råd och information om eventuella uppkomna hinder.

Sidan senast granskad den 22 maj 2018