Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Äldre personer vid fikabord

Äldre

Du som är äldre i Västerviks kommun ska få det stöd och den hjälp som du behöver. Det ska göra att du kan bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Kommunens mål är att alla äldre ska få en bra, trygg och värdig omsorg.

Du kan få hjälp från kommunen med det som du inte klarar av själv. I första hand ges hjälpen i ditt hem. Om du inte kan bo kvar i ditt hem längre trots det stöd som du kan få där kan du få en plats på särskilt boende.

Kommunen har mycket att erbjuda när det gäller stödinsatser både i och utanför hemmet. Många av insatserna behöver du ansöka om för att få ta del av. En handläggare utreder då om du har behov av den insats som du söker. Lagen som styr omsorgen om äldre kallas för socialtjänstlagen (SoL).

Här kan du läsa mer om de olika insatser och verksamheter som finns för att ge dig som äldre en god livssituation. Du kan också läsa om hur man ansöker om stöd.

Sidan senast granskad den 4 januari 2024