Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Lär dig om konst i det offentliga rummet

2024-07-05

Utställningen "Vad är gestaltad livsmiljö" som finns på Stadsbiblioteket i Västervik.

Är du nyfiken på offentlig konst och hur offentliga rum är utformade? Hur går arbetet med offentlig konst till i en kommun eller region? Vad kan offentlig konst bidra med? Och hur ser den konstnärliga processen ut från skiss till genomförande?

Svaren på dessa frågor kan du hitta i montern "Vad är gestaltad livsmiljö?" som finns på Stadsbiblioteket i Västervik. Montern innehåller texter, den regionala policyn och riktlinjerna för offentlig konst i Kalmar län samt nio filmer ur projektet "I dialog med offentlig konst".

Här får du information om gestaltad livsmiljö och offentlig konst. Satsningen görs i samarbete mellan Nätverket för offentlig konst i Kalmar län, NOKK och bild- och formutveckalre i Kalmar län. Syftet är att lyfta frågor om processer och hantering av politikerområdet gestalta livsmiljö och offentlig konst.

Västervik kommun är först ut av länets tolv kommuner att få besök av montern. den kommer att vara på Stadsbiblioteket till den 28 augusti. Låt dig inspireras av våra gemensamma offentliga rum och konsten ur olika perspektiv!

Sidan senast granskad den 5 juli 2024