Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Gamleby 750-årsjubileum

2025 firar vi stadsjubileum i Gamleby/gamla Västervik. Planering pågår för fullt och på den här sidan kan du just nu följa arbetet och hitta resurser för din egna planering inför jubileet. Inför lanseringen kommer informationen flyttas över till vår turistsajt www.vastervik.com.

Gambla Westervick (originalet)

1275 nämns handelsstaden Westervick för första gången i officiella sammanhang. Den var då redan en befäst stad med handelsförbindelser och förmodligen fanns här ett viktigt och stort samhälle även under förkristen tid. Under hela 1200-talet byggdes städer, kyrkor och borgar enligt en ny feodal modell där handeln beskattades och styrdes av fogdar och frälsemän i ointagliga borgar av sten. Bönderna och lokalbefolkningen hade ingen chans mot den nya tidens riddare med modern stridsteknik. 

Magnus Ladulås hade precis tagit makten genom slaget vid Hova 14 juni 1275 där han med inhyrda tyska riddare krossade kung Valdemars ålderdomliga bondehär. Nu stod han redo att bygga ett nytt modernt rike med tysk modell.

Västervik med sitt strategiska läge nära Gotland och det rika omlandet växte snabbt till en betydande handelsstad med Linköping som styrstad. Likt de andra östersjövikarna befästes de så småningom. För Västerviks del hamnade fogdeborgen ute vid Stegeholm 2,5 mil från staden. Detta gjorde det svårt för slottsfogden att styra över staden och inkomsterna till kungen blev ganska små. De lokala stormännen och frälsegårdarna i Tjust agerade ofta på egen hand och färvägarna runt viken var beryktade för sjöröveri och frimarknader.

Den lilla staden var en del i Hansans handelsimperium under medeltiden men till skillnad från andra städer fanns här nästan inga tyska borgare. De lokala stormännen och bönderna från Tjust skötte handeln själva som de alltid gjort. 

Under Kalmarunionen förbjöds all handel med Hansan. I stället skulle man bygga ett eget nordiskt handelsimperium. Hur det påverkade Westervikarna kan man bara spekulera i. Efter flera upprorsförsök beslutade unionskungen till slut att staden skulle flyttas och byggas upp på nytt i direkt närhet av Stegeholm slott.

Hur det gick med den saken vet vi. Staden blev kvar inne i viken och finns där än idag. Om än under annat namn - Gamleby.

2025 firar vi den gamla staden och det som idag är Gamleby. Genom åren har den fått sällskap av nya grannsamhällen och minskat i betydelse men det är ändå detta som är originalet. Här har människor bott sedan urminnes tider och levt av allt vad hav, land och berg har gett. 

Och så fortsätter det. Det är just den här platsen och människorna som gör Gamleby speciellt. I sommar firar vi detta med festligheter under hela året. Var med och upptäck spåren av historien, en mytomspunnen plats eller drömmarna om framtiden. 

Välkommen till Gamleby 1275!

Inkomna idéförslag

Medborgare och föreningar har löpande kommit med idéer inför det kommande jubileet. Har du en idé eller vill vara med och ordna aktiviteter under jubileumsåret så kontaktar du Maria Björkman.

 • Medeltidsmarknad
 • Rallyuppvisning
 • Rusta upp hamnen
 • Seglingsregatta från Västervik till Gamleby
 • Medeltidsteater om Gamleby
 • Historiska stadsvandringar
 • Medeltidsmusik, konserter, gycklare
 • Medeltidsmat
 • Maskerad, historisk utklädning
 • Utställning museet, men i Gamleby
 • Trycka ett eget jubileumsmynt
 • Ta fram give-aways och souvenirer
 • Ett jubileumsöl
 • Bluesfestival
 • Jubileumskorsord
 • Bjuda in Dick Harrysson
 • Eldslukare
 • Smeder
 • Uppmärksamma S:t Gertruds kyrkoruin
 • Information på stora infartsskyltar
 • Kulturhistoriska skyltar, skyltning hällristningar mm
 • Tidstypiska båtar
 • Filma och dokumentera (Jubileumsskrift)
 • Ny lättillgänglig historiebok om Gamleby/Västervik
 • Konsert med kulturskolan
 • Besök av Kungen
 • Pilbågstävling SM
 • Bygga ett monument vid hamnen
 • Turbåtar från Västervik till Gamleby
 • Besök med Lübeck och Hansan
 • Ge ut en bok om gamla Västerviks historia
 • Utnyttja Åby Herrgård för fest och utställningar
 • Uppföra nytt stadsplank från Gustav Vasa
 • Uppföra café och cyckelled på Garpeberget
 • Fri kollektivtrafik
Sidan senast granskad den 31 maj 2024