Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Elever som arbetar i klassrum.

Grundskola

Grundskolan är obligatorisk för alla barn i åldern 6–16 år. Utbildningen i grundskolan ska ge eleverna grundläggande kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem och förbereda dem för fortsatt utbildning. Läs gärna mer om skolans värdegrund, uppdrag och läroplan genom att klicka på länkarna i högerfältet.

Det finns 20 grundskolor i Västerviks kommun. Skolorna ligger i nio olika tätorter och drivs av Västerviks kommun eller som friskolor av andra huvudmän. I grundskolorna går det drygt 3 700 elever.

I Västerviks kommuns skolor är förskoleklassen integrerad i skolan. Alla grundskolor har ett fritidshem. En del skolor erbjuder fritidsklubb för elever som är mellan 10 och 13 år. Särskolans verksamhet är till största del integrerad i kommunens skolor men det finns också särskolor med tillhörande fritidshem.

Arbetet i skolan leds av rektor som är direkt ansvarig under grundskolechefen som tillhör barn- och utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningens vision Kompetens för livet, lust att lära - rätt att lyckas genomsyrar arbetet där vi tillsammans gör vårt yttersta för att skapa verksamheter av hög kvalitet för våra elever.

NYA E-TJÄNSTER

Grundskolans e-tjänster för föräldrar och vårdnadshavare
Det finns två digitala e-tjänster för dig som förälder eller vårdnadshavare med barn i grundskolan. E-tjänsterna har ersatt det tidigare systemet Dexter och ger dig information om ditt barns skolgång.

Varje rektor beslutar när skolan börjar med de olika funktionerna i e-tjänsterna. För mer information kontakta ditt barns skola.

Funktioner i IST Administration:                     

• Dina kontaktuppgifter                              
• Kalender                                                 
• Frånvaro                                                  
• Ämnen                                                    
• Blogg                                                    

Funktioner i IST Lärande

• Omdömen/bedömningar
• Utvecklingssamtal
• Extra anpassningar
• Betygsvarningar
• Blogg

Sidan senast granskad den 24 oktober 2022