Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Hummelstadleden och Hatterboleden

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Båda lederna börjar vid gamla skolan, numera fritidsgård, i Hummelstad. Hummelstadleden är 6,3 kilometer lång och går upp på fina utsiktsberg. Hatterboleden är 5,1 kilometer och går från Hummelstad till Hatterbo och tillbaka igen.

För Hummelstadleden börjar du vandringen på den äldsta landsvägen, som är från 1600-talet. Skylten står vid det gamla vägskälet till Hummelstad by, som då hade fem gårdar. Vägen går nedför backen över en smal, grävd kanal, som kom till på sent 1800-tal. Kanalen skulle sänka Igelmossen för att få mer brukbar jord. Vattnet rinner till Grodkärr och vidare ut i Långsjön. Leden går sedan genom Hästhagen med stora betesytor. Så småningom kommer du ut på vägen, som byggdes i början av 1800-talet, men fortsätter till vänster på den äldsta vägen och passerar ”Smedens kofve” och en av många vägar till Björkmossen. Stenbron här byggdes troligen under 1800-talet, då kanalen fördjupades. Mossen, som delas av kanalen heter Malins eller Molins mosse. Nu närmar du dig den väg, som byggdes på 1930-talet som så kallat. AK-arbete. Följ den gamla vägen fram till milstenen, som kom till år 1734, då man ålades att göra en mätning av häradets vägar. Du går vidare på den så kallade Vagnvägen och passerar snart gränsen mellan Hummelstads och Kälkestads ägor. Du passerar platsen för ett ambulerande sågverk från 1930-talet. Du ser också skylten efter gården Slättfall, som revs i mitten av 1930-talet. På andra sidan hagen ser du resterna efter en tjärdal.

Du går vidare och kommer till platsen för Orremåla, båtsmanstorp nummer 63 Kälkestad. Torpet som tillhörde Tjusts båtsmanskompani och du ser det, då du kommer fram till den nybrutna skogsvägen som du följer. Stugan flyttades redan på 1840-talet.

Till vänster om leden ser du den mosse och källa, som förr försörjde ladugårdarna i Kälkestad.
Vattnet fortsätter ned mot Kogaren, och på vägen ned utnyttjas vattnet även av Dröppstad. Färden går nu upp på Uhresberget, där du har en vidunderlig utsikt över sjön Kogaren, Hall­ingebergs kyrka och flera byar. Här finns möjligheter att äta medhavd matsäck och du kan också besöka ”tomtestenen”.

På färden ned från Uhresberget går du förbi platsen där en spiksmedja fanns vid förra sekelskiftet, över spången vid Smedkällan, där man förr hämtade kaffevatten till högtidliga tillfällen. Du följer gamla Kälkestadvägen och når så småningom Stenarebacken och passerar gränsen mot Humm­elstads ägor och upp mot Nyckelberget. Berget sägs ha fått sitt namn av en riddare, som där tappat sin nyckelknippa. Även här är utsikten fantastisk med Långsjön i söder och Ankarsrums stora skogar. Rakt nedanför ligger Hummelstad.

I slutet av leden går man förbi stora, mäktiga gravrösen från bronsåldern (1800–500 f. Kr).
Traditionen om dem kan man läsa i broschyren, som finns vid ledens början.

På Hatterboleden gick barnen i Hatterbo och Hagstorp till skolan i Hummelstad till cirka 1937. Förr var stigen en smal körväg som brukades till både kyrkan, affären och skolan, som både då och nu var samlingspunkt för tillställningar och möten.

Fakta om leden

Total längd

Hummelstadleden: 6,3 kilometer
Hatterbostigen: 6,1 kilometer

Huvudman

Hummelstad byalag

Kontaktperson

Alf Thellman, 070-6099194, alf.thellman@telia.com

Etappindelning

Nej

Utmärkning

Hummelstadleden: Käppar med gul markering
Hatterbostigen: Käppar med ljusblå markering 

Övernattning

Ja, via kontaktpersoner på byalagets hemsida

Sanitärt

Nej

Information

Parkering och tavla vid ledens början med informationsblad till markeringar utmed leden

Sidan senast granskad den 14 april 2020
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.