Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Renhållning och snöröjning

I Västerviks kommun finns 282 kilometer vägar och 79 kilometer gång- och cykelvägar. Kommunens driftentreprenörer ansvarar för snöröjning och sandupptagning.

Plogning, is- och halkbekämpning utförs även av andra entreprenörer enligt genomförd offentlig upphandling.

Vi kan alla hjälpa till

Tänk på att du parkerar bilen efter väderlek. Undvik att parkera på gatan om det ska komma snö. Då kan våra snöröjningsfordon komma fram för att utföra sitt arbete och resultatet blir bättre. När det blir snövallar på sidan av gatan så är det inte lämpligt att parkera, trots att det är tillåtet. Gatan blir smalare och parkerade bilar blir ett hinder för framkomligheten.

Respektera de tillfälliga parkeringsförbud som ibland införs!

Sidan senast granskad den 8 november 2022