Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Gränsöleden

Leden går genom naturreservatet på halvön Gränsö. De kala klipporna i kombination med herrgårdslandskapets betade ekhagar erbjuder en omväxlande och vacker rekreationsmiljö. Gränsö naturreservat ligger på gångavstånd från Västerviks centrum.

Gränsöleden löper runt hela naturreservatet och är 12 km lång. Delar av den går längs mindre vägar och den som tycker sträckan är för lång har flera möjligheter att gå kortare varianter. En naturlig utgångspunkt är Gränsö kanal, som skiljer Gränsö från fastlandet. Leden bjuder in till både naturupplevelser, bad och övernattningar

Gränsös norra delar utgörs av betade ekhagar och öppna fält. Hästar och får är viktiga inslag i miljön. De håller undan sly och hindrar igenväxning, betet gynnar också många blommor och andra växter.

Leden går förbi Gränsö slott och dess engelska park. Nuvarande byggnad uppfördes 1994 efter att den gamla totalförstördes i en stor brand. Den var troligen från början av 1800-talet och ombyggd i slutet av 1840-talet av Erik Sparre, som anlade den engelska parken. Här finns ett 60-tal olika trädslag – flera exotiska som kinesiska pagodträd och mellaneuropeiska granar. . Gränsö slott är idag i privat ägo och här finns café, restaurang, hotell och konferenslokaler liksom badplats, gästhamn och brygga för skärgårdstrafik. Sommartid anordnas många kulturevenemang och konserter.

Vid Gränsö slott finns en bro ut på Ek­holmen, där man om våren kan uppleva hav av vitsippor och liljekonvaljer. De gamla ekarna utgör en unik livsmiljö för över tusen arter av insekter, svampar och lavar. Här finns t.ex. den utrotningshotade läderbaggen och den sällsynta ekoxen.

Söder om slottet övergår beteslandskapet i en tallskog på en kuperad ås och vidare söderut mot allt kargare hällmarksskog. Från Lillön och söderut följer leden Gränsös östra strand. Längs stränderna vid Skanvik finns många sjöfågelarter men också rovfåglar, som ormvråk och havsörn kan ses här ibland. Strändernas hällar är runda och mjuka i formen och utgörs av den välkända, röda Västervikskvartsiten. Längst i söder kan man göra en kort avstickare ut till de kala klipporna på Gränsö udde.

Vill man bada finns sandstränder vid slottet, Bondbacken och Sandviken. Samtliga är bra för bad med barn. På Bondbacken ligger solen på under förmiddagen medan det är skuggigare på eftermiddagen, vid slottet och Sandviken är förmiddagen skuggig men eftermiddagen soligare. Vid både Bondbacken och Sandviken finns toalett och grillplats. Föredrar man att bada från klippor finns fina platser framförallt på Lillön och vid Skanvik, här är det dock mindre lämpligt att bada med små barn. Det går även bra att bada på Gränsö udde och på Ekholmen.

Längs leden finns fyra vindskydd för den som vill övernatta: på Lillön, vid Gölmossevägen efter Skanvik, vid Gränsö glo längst ut och på udden norr om Sandviks badplats. På dessa platser finns dass, soptunnor och eldstad med ved utöver själva vindskydden.

Fakta om leden

Total längd

12 kilometer

Huvudman

Västerviks kommun

Etappindelning

Nej

Utmärkning

Röd markering

Övernattning

Ja, vindskydd

Sanitärt

TC och WC

Övrigt

Naturreservat. Särskilda föreskrifter gäller. Se infotavla.

Sidan senast granskad den 31 augusti 2017