Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Kvinna som tittar på en dator

Kommun och politik

Västerviks kommun styrs av politiker. Vi väljer kommunfullmäktige var fjärde år. De valda politikerna i fullmäktige utser ledamöter till kommunens styrelser och nämnder. Till de flesta styrelser och nämnder hör en förvaltning eller ett bolag. I förvaltningar och bolag är kommunens personal anställda. 

Den svenska grundlagen styr att kommuner ska vara öppna för insyn. Det är Offentlighetsprincipen som gör att du kan läsa alla protokoll och viktiga handlingar hos kommunen.

Här kan du läsa

  • Om kommunen.
  • Om politikerna som styr kommunen.
  • Om de möten där kommunen styrs.
Eftersändning från kommunfullmäktiges sammanträde 29 maj i Odensvi publicerad på webbsidan

Eftersändning från kommunfullmäktiges sammanträde 29 maj i Odensvi publicerad på webbsidan

2023-05-30

Nu finns en eftersändning från kommunfullmäktiges sammanträde i Odensvi måndag 29 maj publicerad på webbsidan. Sändningen går att se med automatiskt genererade textremsor. Tyvärr är videobilden är lit...

Pressmeddelande: ESF-projekt ska arbeta för att förebygga och motarbeta utanförskap

Pressmeddelande: ESF-projekt ska arbeta för att förebygga och motarbeta utanförskap

2023-05-25

Kalmar län beviljades 24 miljoner i ESF-bidrag inom området ”Insatser till arbetslösa i Småland/öarna” till projektet SIA (Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet). Målgrupperna för projektet är...

Pressmeddelande: Eldningsförbud i hela Kalmar län från 26 maj klockan 12.00

Pressmeddelande: Eldningsförbud i hela Kalmar län från 26 maj klockan 12.00

2023-05-25

Nu införs eldningsförbud i Västerviks kommun och i hela Kalmar län från och med fredag 26 maj klockan 12. Förbudet gäller all eldning av fast material, med undantag för grillning i säkra särskilt avse...

Pressmeddelande: Bred samverkan bakom ny satsning på kompetensförsörjningen

Pressmeddelande: Bred samverkan bakom ny satsning på kompetensförsörjningen

2023-05-22

Västerviks kommun har initierat ett treårigt projekt för en bred satsning på en av de viktigaste frågorna och mest aktuella utmaningarna vi står inför – kompetensförsörjningen. Projektet innehåller tr...

Pressmeddelande: Nu inventeras bryggor i återstående delar av kommunen

Pressmeddelande: Nu inventeras bryggor i återstående delar av kommunen

2023-05-22

Västerviks kommun arbetar med en översyn av vilka privatpersoner som har bryggor på kommunal mark sedan två år tillbaka. Inventeringen gjordes först i Gamlebyviken i Västervik och därefter fortsatte d...

Pressinbjudan: Pressträff om komptensförsörjningssatsning måndag 22 maj

2023-05-19

Västerviks kommun bjuder, tillsammans med Tjustbygdens Sparbank, in till en pressträff om en ny kompetensförsörjningssatsning måndag 22 maj, klockan 14.30 på kommunhuset i Västervik. Under pressträffe...

Pressmeddelande: Efter grundlig sanering, nu öppnar simhallen i Västervik igen på tisdag 16 maj

Pressmeddelande: Efter grundlig sanering, nu öppnar simhallen i Västervik igen på tisdag 16 maj

2023-05-12

Nu kommer ett glädjebesked från Västerviks simhall: Nytagna prover visar att det är OK att duscha och bada i Västerviks simhall igen, detta efter att förhöjda nivåer av bakterien legionella tvingade V...

Pressmeddelande: Forskningsprojekt inom matematik inleds på Marieborgsskolan i Västervik i höst

Pressmeddelande: Forskningsprojekt inom matematik inleds på Marieborgsskolan i Västervik i höst

2023-05-10

Hur ser man till att det inte blir ett glapp för elever som kommer till årskurs fyra efter att ha genomfört en pågående matematiksatsning i årskurs två och tre? Hur ökar man måluppfyllelsen i matemati...

Pressmeddelande: Invigning aktivitetsytor på Ludvigsborgsskolans skolgård torsdag 20 april

Pressmeddelande: Invigning aktivitetsytor på Ludvigsborgsskolans skolgård torsdag 20 april

2023-04-19

Under läsåret har Ludvigsborgsskolans elever arbetat ihop med Västerviks kommuns folkhälsa- och klimatplanerare Christian Svensson för att skapa aktivitetsytor på skolgården som kan uppmuntra till mer...

Pressmeddelande: Fördjupade geotekniska undersökningar av hamnområdet i Gamleby

Pressmeddelande: Fördjupade geotekniska undersökningar av hamnområdet i Gamleby

2023-04-13

Hamnområdet i Gamleby behöver undersökas geotekniskt en gång till, mer fördjupat. Det slår en geoteknisk undersökning fast som gjordes år 2019 och under våren 2023 handlas den fördjupade undersökninge...

Pressmeddelande: Västerviks Simhall stänger för sanering efter att mer legionellabakterier har hittats

Pressmeddelande: Västerviks Simhall stänger för sanering efter att mer legionellabakterier har hittats

2023-04-11

Under slutet av mars upptäcktes legionellabakterier i leklandet på Västerviks Simhall och leklandet stängdes omgående. Grundlig provtagning inleddes i hela simhallen och idag kom provresultaten som ty...

Pressmeddelande: Ny detaljplan om Västerviks sjukhus skickad på samråd

Pressmeddelande: Ny detaljplan om Västerviks sjukhus skickad på samråd

2023-04-11

Region Kalmar län och Västerviks kommun har i nära dialog tagit fram en ny detaljplan för Västerviks sjukhus. Idag presenteras ett förslag till ny detaljplan med flera nya moderna och ändamålsenliga b...

Pressmeddelande: Västerviks kommun stärker sin roll i näringslivsarbetet

Pressmeddelande: Västerviks kommun stärker sin roll i näringslivsarbetet

2023-03-27

Fler näringslivsfunktioner inom kommunen och att rekrytera en näringslivschef, det är några av nyheterna när kommunstyrelsen i Västerviks kommun nu har fattat beslut om ny organisering av näringslivsf...

Pressmeddelande: Efterfrågan på energi- och klimatrådgivning har ökat kraftigt både i Västerviks kommun och i hela Sverige sedan 2021

Pressmeddelande: Efterfrågan på energi- och klimatrådgivning har ökat kraftigt både i Västerviks kommun och i hela Sverige sedan 2021

2023-03-23

Allt fler vänder sig till den kommunala energi- och klimatrådgivningen för att få råd. 2022 var antalet rådgivningar i Sverige drygt 29 000 – jämfört med knappt 16 000 rådgivningar 2021. Det visar Ene...

Pressmeddelande: Problem med trygghetslarm hos hemtjänsten

Pressmeddelande: Problem med trygghetslarm hos hemtjänsten

2023-03-23

Uppdatering torsdag kväll 21:00: Leverantören av trygghetslarm meddelar att tjänsten fungerar igen och alla hemtjänstgrupper har fått information om att larmen ska vara igång igen. Trygghetslarmen i V...

Pressmeddelande: Nytt lokalstöd för publikt föreningsarrangemang på Bryggaren

Pressmeddelande: Nytt lokalstöd för publikt föreningsarrangemang på Bryggaren

2023-03-17

Västervik kommun har beslutat att erbjuda föreningar inom kommunen möjligheten att kostnadsfritt arrangera ett publikt arrangemang i Bryggarens lokaler vid Spötorget i Västervik en gång per år. Det är...

Pressmeddelande: Polisanmälan om olaga hot mot stor grupp på kommunal högstadieskola

Pressmeddelande: Polisanmälan om olaga hot mot stor grupp på kommunal högstadieskola

2023-03-16

Under onsdagen har ett klotter med hotfullt innehåll hittats på en kommunal högstadieskola i Västervik. Hotet vidarebefordrades till Västerviks kommuns säkerhetsansvariga som i sin tur kontaktade poli...

Pressmeddelande: Sveriges Ungdomsråds årliga kongress arrangeras i Västervik 17-19 mars

Pressmeddelande: Sveriges Ungdomsråds årliga kongress arrangeras i Västervik 17-19 mars

2023-03-13

Varje år arrangeras Sveriges Ungdomsråds kongress och 2023 har Västerviks kommun blivit vald som värdkommun för eventet. Kongressen pågår mellan 17-19 mars, och kommer att hållas i Mejeriet Ungdoms- o...

Pressmeddelande: Dags för feriepraktik för sommaren 2023

Pressmeddelande: Dags för feriepraktik för sommaren 2023

2023-03-03

Även sommaren 2023 genomför Västerviks kommun, med stöd av Tjustbygdens Sparbank, projektet Feriepraktik. Som feriepraktikant får du chans att pröva på ett yrke som ger dig arbetslivserfarenhet, nya f...

Pressmeddelande: Aktivitetsytor i Ukna och Vråka fick flest röster i pilotprojektets omröstning om användning av medborgarbudget

Pressmeddelande: Aktivitetsytor i Ukna och Vråka fick flest röster i pilotprojektets omröstning om användning av medborgarbudget

2023-02-15

Nu är omröstningen i Västerviks kommuns pilotprojekt för medborgarbudget i nordligaste kommundelen avslutad och därmed går samhällsbyggnadsenhetens satsning på medborgarbudget över i nästa fas. Flest ...

Pressmeddelande: KOKO Kommunkoreograf rivstartar 2023 med föreställning om framtiden för unga och filmpremiär under en och samma februarivecka

Pressmeddelande: KOKO Kommunkoreograf rivstartar 2023 med föreställning om framtiden för unga och filmpremiär under en och samma februarivecka

2023-01-23

Dansföreställningen Fictional adult om framtiden både för allmänheten och gymnasieelever 15 och 16 februari, samt premiär för dansfilmen FRAGMENT 18 februari, det &...

Pressmeddelande: Ny FRG-utbildning i januari blir inledningen av det nya civila försvaret

Pressmeddelande: Ny FRG-utbildning i januari blir inledningen av det nya civila försvaret

2023-01-19

Frivilliga Resursgruppen FRG i Västervik utbildar fler frivilliga som kan stödja den kommunala räddningstjänstens arbete under våren i Västervik. Nästa utbildning s...

Pressmeddelande: Västerviks kommun ger anstånd för kommunala fakturor efter beslut från kommunstyrelsens ordförande

Pressmeddelande: Västerviks kommun ger anstånd för kommunala fakturor efter beslut från kommunstyrelsens ordförande

2023-01-12

Västerviks kommun agerar för att underlätta för familjer som drabbats av kraftigt höjda kostnader genom att erbjuda anstånd under två månader med kostnader f...

Pressmeddelande: Stöd för energieffektivisering för föreningar

Pressmeddelande: Stöd för energieffektivisering för föreningar

2022-12-21

De ökade energipriserna slår inte bara mot hushåll och företag, utan även mot föreningslivet. Västerviks kommun och Sparbanksstiftelsen Tjustbygden har uppmär...

Pressmeddelande: Saga Melbacke Rosén vann uppdraget om konstnärlig utsmyckning vid Bryggaren i Västervik

Pressmeddelande: Saga Melbacke Rosén vann uppdraget om konstnärlig utsmyckning vid Bryggaren i Västervik

2022-12-15

Saga Melbacke Rosén, så heter segraren i Open Call – konstnärlig mötesplats, ett utlyst uppdrag om att skapa konstnärlig utsmyckning vid konstnärliga mötesp...

Sidan senast granskad den 26 januari 2022
Innehållsansvarig: Fredrik Blom

Vision 2030

Vision för Västerviks kommun

Vår nya vision är här

Här kan du läsa om vart vi ska, varför vi finns till och vad vi tycker är viktigt just nu för att få till en lyckad utveckling fram till 2030.

Läs mer om Vision 2030 här