Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Kvinna som tittar på en dator

Kommun och politik

Västerviks kommun styrs av politiker. Vi väljer politiker till kommunfullmäktige vart fjärde år. De valda politikerna i fullmäktige väljer i sin tur ledamöter (politiker) till kommunens styrelser och nämnder. De flesta styrelser och nämnder har en förvaltning eller ett bolag. I förvaltningar och bolag jobbar kommunens personal. 

Den svenska grundlagen styr att kommuner ska vara öppna för insyn. Det är Offentlighetsprincipen som gör att du kan läsa alla protokoll och viktiga handlingar (dokument) hos kommunen.

Här kan du läsa

  • Om kommunen.
  • Om politikerna som styr kommunen.
  • Om de möten där kommunen styrs.
Sidan senast granskad den 12 juli 2023

Nyheter kommun och politik