Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Kvinnor som jobbar i köket och skrattar.

Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så att du kan leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Du kan vid behov få stöd i den egna bostaden eller erbjudas anpassade boendeformer. Det finns också möjlighet att delta i olika former av sysselsättning och fritidsaktiviteter. Personligt stöd kan även erbjudas om du har behov av det. Det finns också olika former av stöd för dig som anhörig.

Här kan du läsa mer om de olika insatser och verksamheter som finns för att ge dig med en funktionsnedsättning en god livssituation. Du kan också läsa om hur man ansöker om stöd.

Sidan senast granskad den 23 januari 2024