Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Miljö i skolan

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Det kan till exempel vara i bostaden, på skolan eller förskolan. Inomhusmiljön har därför stor betydelse för vår hälsa.

Problem som kan finnas är bland annat:

  • Dålig luftkvalitet
  • Drag
  • Lukt
  • Att det är för kallt eller för varmt
  • Fukt och mögel
  • Buller

Den som är ansvarig för en skola ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av inomhusmiljön.

Miljö- och byggnadskontoret har tillsyn på skolor och förskolor.

Om du upplever problem med inomhusmiljön i din eller dina barns skola eller förskola ska du i första hand vända dig till lärare och rektor. Om inte detta hjälper kan du kontakta miljö- och byggnadskontoret.

Sidan senast granskad den 29 april 2024