Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tjustleden etapp 6, Hallingeberg – Karrum – Odensvi

Etappbeskrivning 6, från söder mot norr:

Etapp 6 börjar norr Hallingebergs kyrka vid Källtorpets lilla ”undantagsstuga” (åk in en mindre väg vid IOGT-lokalen). Leden går här nära åkerlandskapet. Utsikten är fin mot den vackert belägna Hallingebergs kyrka Leden följer sedan en urgammal ridstig. Missa inte de fina jättegrytorna strax söder om leden (följ markering). Leden rundar det imponerande flyttblocket ”Fågelstenen” som enligt sägnen vänder sig varje gång kyrkklockorna ringer... På väg uppför åssluttningen passeras en kallkälla och en kraftig tall.

På åskrönet finns en bevarad stensatt varggrop. Vid fångst täcktes gropen med ris, över hängdes ett bete och i botten fanns spetsiga pålar. Den användes ända in på 1800-talet. Efter ca 5 km rundar leden en intressant myr. Där växer rikligt med rosling och även dvärgbjörk, vilket är ovanligt i våra trakter. En knapp km efter att man korsat landsvägen mellan Blackstad - Odensvi kan man göra en avstickare till en stor fornborg med vidsträckt utsikt. Ett skärmskydd och trevliga badklippor finns vid Sixgöl, en trolsk källvattensjö där storlommen ropar i sommarkvällen. Hängesten är en intressant geologisk sevärdhet. Den består av ett par stora flyttblock. Det mindre lutar sig mot och stöttar det större, som hänger ut över en brant.

Mårtens gryt ligger på gränsen mellan Kar­rums och Ogestads marker. Enligt sägnen skulle här en fredlös man, Mårten, ha haft sitt tillhåll. Han var tvungen att hålla sig gömd och stjäla till sitt uppehälle. I den rymliga blockhålan lär även Dackes medhjälpare ha gömt sig. Leden går sedan fram mot etappens andra fornborg. Norr om den nuvarande vägen Gällerstorp–Ogestad följer leden den ursprungliga vägen mellan Gällerstorp och Odensvi som ända in på 1920-talet torde ha varit den enda körvägen, som bönderna i Gällerstorp då hade med sitt församlingscentrum. Vägen är på flera ställen stensatt!

Gården Frö tillhör Ogestad. Det fornnordiska namnet har sannolikt samband med den intilliggande bokskogen, som kan varit en offerlund. Bokskogen har troligen uppkommit genom fröspridning från ett fåtal införda träd, kanske i fornnordisk tid. Frö var tidigare en by, vars byordning torde ha upphört omkring 1850. Då åkrarna på gamla kartor är bok­staverade från A till H, drar man slutsatsen att byn bestått av åtta gårdar.

Vid Frö delar sig leden med anslutning till Odensvi. Där finns badplats och lanthandel. Huvudleden fortsätter norrut väster om Kyrksjön. Söder om vägen till Odensvi, mitt för badplatsen, ligger en 45 m hög cirkelrund kulle, Möckelkullen, som avsatts som naturreservat. Den bildades när inlandsisen smälte.

Vid den vackert belägna Odensvi kyrka, uppförd 1775, ligger flera berömda personer begravda. Där återfinns bl.a. politikern, skalden och tonsättaren mm Gunnar Wennerbergs grav. Han är kanske mest känd för duettcykeln ”Gluntarne”. Sina sista år tillbringade han på Odensviholm hos dottern friherrinnan Astrid Fleetwood. Författarinnan Ameli Posse, barnbarn till Gunnar Wennerberg, fick av sin moster den vackra gravplats, där hon vilar.

Huvudsträckningen följer stranden väster om Kyrksjön genom ett ek- och ädellövskogsområde. Den utplånade byn Sannäs låg ca 300 m norr om där leden lämnar vägen Frö –Kulla. Tomtplatserna är värda ett besök för sin förvildade flora. Etappen slutar med ett skärmskydd på en vacker lövskogsudde i Kyrksjön.

Fakta om etappen

Längd

21 kilometer 

Svårighetsgrad

Något kuperad

Start - Mål

Hallingeberg - Odensvi

Utmärkning

Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard) 

Övernattning

Timrat skärmskydd finns vid start och slut

Sanitärt

TC finns vid start och slut

Information

På Naturskyddsföreningens hemsida finns diverse information om leden samlad såsom skötselansvariga, praktiska råd och information om eventuella uppkomna hinder.

Sidan senast granskad den 5 februari 2018