Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Miljöskydd

Vy med natur och industri

Vår omgivande miljö påverkas hela tiden av en mängd olika mänskliga aktiviteter. Miljöskydd syftar till att skydda och förbättra den yttre miljön.

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska se till att reglerna i miljöbalken och tillhörande lagstiftning efterlevs. Arbetet genomförs i form av tillsyn och rådgivning liksom hantering av ansökningar, anmälningar och klagomål.

Sidan senast granskad den 14 december 2022
Innehållsansvarig: Susanne Martinsson

Tillsyn med hjälp av drönare

Miljö- och byggnadskontoret kan använda drönare med kamera vid tillsyn och prövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Syftet är att underlätta dokumentering. Vi använder bilderna som underlag i våra ärenden. Vi kan också använda drönaren för att få överblick vid till exempel ett oljeutsläpp. Vi kan flyga med drönaren i hela Västerviks kommun.

Kontakt

Miljöskyddsinspektör
Susanne Martinsson
0490-25 48 15
Miljöskyddsinspektör
Lars Holgersson
0490-25 48 25
Miljöskyddsinspektör
Annika Söderholm
0490-25 48 34
Miljöskyddsinspektör
Hanna Holmberg
0490-25 48 42
Miljöskyddsinspektör
Christopher Adamsson
0490-25 48 21