Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Utmaningar inför nästa års budget

2023-05-02

Anpassningar till befolkningsstrukturen och kostnadsutveckling att vänta från nästa års budget

Årets budgetarbete står inför större utmaningar än tidigare. Det föds för få barn i kommunen och befolkningen blir allt äldre. Samtidigt ökar kostnader för lokaler och personal mer än skatteintäkterna. Det innebär att kommunen behöver anpassa sina verksamheter för att matcha det nya läget. Trots ökade budgetramar räcker inte pengarna till för att täcka kostnaderna om vi fortsätter som tidigare.

Idag betalar vi för tomma platser i förskolor och skolor samtidigt som trycket ökar inom andra verksamheter. Vi har kunnat kompensera det genom extra bidrag tidigare men långsiktigt är det inte en hållbar lösning. I förslaget till nästa års budget vill kommunen komma tillrätta med kostnadsstrukturen. Att det just nu är inflation och extra tuffa tider visar bara hur angeläget det är att rätta till det som inte är effektivt.

Lösningar och ramar presenteras i Budget 2024

Under maj månad kommer politiker och tjänstemän vända på stenar inom alla kommunens verksamheter för att hitta en så bra och hållbar lösningar som möjligt. Då behandlas förslaget till budget som ska styra verksamheterna 2024. Förvaltningarna har fått sina ramfördelningar och ska beskriva vilka konsekvenser det får och hur de ska organisera sig i den nya kostymen. Totalt rör det sig om ett underskott på ca 50 miljoner kronor som behöver hanteras som anpassningar i verksamheten.

- Det är ett tufft läge, säger Harald Hjalmarsson kommunstyrelsens ordförande, men jag hoppas att medborgarna har förståelse för detta. Vi ser det som nödvändiga anpassningar och något som stärker oss på sikt.

Kommunen kommer också behöva dra åt svångremmen för nya investeringar. Den planerade Is- och eventarenan skjuts ett år framåt och andra investeringar kan läggas på is. Det anses dock viktigt att inte tappa all förmåga att utveckla kommunen. Vi behöver fortsätta kunna vara attraktiva och attrahera besökare, framtida medarbetare och skattebetalare.

-          Det är en svår balansgång, säger Harald Hjalmarsson, Kommunstyrelsens ordförande. Vi behöver göra de här anpassningarna nu men sedan blicka framåt och se hur vardagen ser ut i det nya. Mycket har förändrats på kort sikt i vår omvärld och vi behöver tänka nytt på många områden. Jag tror Västerviks kommun har framtiden för sig och att vi kan ta oss igenom det här stärkta och bättre rustade för framtiden.

Förändringar görs nu på många områden i samhället och Västerviks kommun är förhållandevis bra rustade jämfört med en del andra kommuner. Att verksamheterna anpassas till befolkningsstrukturen är naturligt och ska normalt göras löpande.

Sidan senast granskad den 2 maj 2023