Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Lantmäteri och kartor

All mark i Sverige är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör ofta byggnader och anläggningar som finns på fastigheten. 

Om du vill ha information om din egen eller någon annans fastighet kan du vända dig till lantmäteriet. Det kan till exempel gälla frågor om fastighetsbeteckning, fastighetsgränser eller vem som är ägare till en fastighet.

Sidan senast granskad den 22 maj 2023