Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Cykling och cykelvägar

I Västerviks kommun vill vi att fler ska gå eller cykla. Vi arbetar hela tiden med förbättra och göra det enklare och säkrare för dig som cyklist.

Det finns många fördelar med att ta cykeln istället för bilen. Du får motion och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samtidigt som vi minskar klimatpåverkande utsläpp. Ofta går det snabbare att cykla än att ta bilen till ditt ärende.

Cykelparkering

För att du ska känna att cykel är ett bra färdmedel till dina ärenden, så ser vi till att du på ett bra sätt kan ställa ifrån din cykel. Vi vill att din cykel ska få plats i ett cykelställ, så att den inte står i vägen för andra trafikanter. Tänk på att en cykel som står utanför ett cykelställ eller lutad mot en stolpe eller husvägg, kan bli en fara för personer med nedsatt syn.Vi har idag cirka 1400 cykelparkeringar i Västerviks tätort.

Cykelregler

Du är fordonsförare när du cyklar på en gata och ska då följa samma regler som bilister. Trafikregler som gäller för gående och cyklister hittar du på Transportstyrelsens webbplats. Du hittar en länk under relaterade länkar.

Drift och underhåll av cykelbanor

Det är kommunens driftentreprenörer som sköter om de cykel- och gångbanor som tillhör kommunen.

Felanmälan lämnar du till kundtjänst samhällsbyggnad:
telefonnummer 010-355 49 50 eller e-post sbe.kundtjanst@vastervik.se 

Symbol för cykelväg Cykelväg    Symbol för cykelfält Cykelfält    

Sidan senast granskad den 13 november 2023