Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Internationellt arbete, nätverk och vänorter

Kommunens internationella kontakter har framförallt två delar. Kontakter med vänorter och internationellt utbyte inom skolan.

Västerviks kommun är också medlem i Union of the Baltic Cities (UBC).

Vänorter

På 1940-talet började Västervik med vänortssamarbete. Västerviks nordiska vänortsarbete sköts av Föreningen Norden och till viss del i samverkan med Västerviks kommun. Bland annat träffas vänorterna vart tredje år vid en vänortsstämma och ungdomsstämmor sker vartannat år. Vänorterna turas om att vara värd för träffarna.

1989 blev Västervik och Ventspils vänorter. Under åren som gått har utbyte skett inom områden som utbildning, hälso- och sjukvård, räddningstjänst, miljö och kultur.

Västerviks vänorter:

  • Närpes i Finland. 
  • Akranes på Island.
  • Ventspils i Lettland.

Föreningen Norden har sedan 2022 även vänortssamarbete med Langeskov i Danmark. 

Skolor

Eleverna i Västervik är en del av världen. Det internationella perspektiv i förskola och skola är viktigt för att barnen och eleverna ska se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och kunna utveckla sin förståelse och sitt lärande genom kontakter över kultur- och nationsgränser.

Sidan senast granskad den 28 februari 2024