Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Man och kvinna med brudbukett.

Gifta sig

I Sverige kan du välja att gifta dig religiöst eller borgerligt. Vill du gifta dig religiöst ska du kontakta den församling där du vill gifta dig. Vill du gifta dig borgerligt kontaktar du kommunhusets reception.

En borgerlig vigsel förrättas av en person som länsstyrelsen har utsett som vigselförrättare.

En borgerlig vigsel sker på fredagar i kommunhuset i Västervik. Men det går också att boka en borgerlig vigsel till en annan plats som du själv väljer, i samråd med vigselförrättaren.

Den borgerliga vigseln tar ungefär två till fem minuter. Ni väljer själva om ni vill ha en längre eller kortare version.

Hindersprövning behövs alltid

Ni behöver ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Skatteverket undersöker om det finns något lagligt hinder mot att ni gifter er.

Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig. Någon av parterna är:

  • under 18 år och saknar tillstånd från länsstyrelsen,
  • nära släkt med den han/hon vill gifta sig med,
  • redan gift,
  • registrerad partner enligt den tidigare lagen.

De svenska hindren gäller för alla som gifter sig i Sverige även om ni båda är medborgare i ett annat land eller bor i ett annat land.

Intyget om hindersprövning gäller i fyra månader.

Ni väljer om ni vill växla ringar

Under en borgerlig vigsel välsignas inte ringarna. Därför väljer ni själva om ni vill växla ringar under ceremonin.

Minst två vittnen ska finnas med

Minst två personer måste vara med under vigseln för att vittna om att ni har gift er. Vittnena måste vara över 15 år gamla.

Bokning av tid

Du kan boka en tid för borgerlig vigsel via vår e-tjänst.

Har du frågor, kontakta kommunhusets reception på vigslar@vastervik.se eller 010-355 40 60.

Sidan senast granskad den 23 december 2021