Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Familj, barn och ungdom

Barn med tomtebloss

Om du behöver råd, stöd eller vägledning kring föräldraskap, familjens relationer eller ditt barns utveckling kan man vända sig till Familjeenheten i Västerviks kommun.

Familjeenheten

På Familjeenheten kan du som förälder, familj eller barn och ungdom få rådgivning och stöd i frågor som rör familjens relationer, föräldraskapet och barn och ungas utveckling. Du kan på eget initiativ kontakta oss för sådan vägledning, vilket är en kostnadsfri service till kommunens invånare. Ni har möjlighet att komma till oss för både enskilda föräldrastödjande samtal, enskild rådgivning men även samtliga familjemedlemmar tillsammans. Familjeenheten har sina lokaler på Esplanaden i Västervik, men vi finns även på Familjecentralen samt Ungdomsmottagningen i tätorterna Västervik och Gamleby.

Familjerätten

Till familjerätten kan man vända sig ifall det finns svårigheter att samarbeta kring gemensamma barn vid en separation. Man kan då få hjälp med att finna samsyn och göra överenskommelser kring barnets bästa, detta genom samarbetssamtal.

Familjerätten arbetar även på uppdrag av tingsrätten, exempelvis vid rättsliga ärenden som berör frågor om vårdnad, boende och umgänge. Rättsliga tvister kring familjen kan vara krävande. Familjerätten erbjuder samarbetssamtal och informationssamtal. Där kan föräldrar finna överenskommelser och samarbete kring barnets bästa och därigenom undvika rättsliga tvistemål. Familjerätten handlägger även frågor kring bekräftelse av föräldra- och faderskap samt adoptionsfrågor.

Tystnadsplikt och barns rättigheter

Vi har sekretess och tystnadsplikt, men anmälningsskyldighet. Det betyder att vi inte får prata med någon om vad du berättat för oss, men om vi misstänker att ett barn/ungdom riskerar att fara illa, måste vi enligt lag, informera om det till socialtjänsten. Socialtjänstens roll är att säkerställa goda levnadsvillkor, trygghet och jämlikhet, särskilt ska man beakta barn och ungdomars rättigheter.

Sidan senast granskad den 21 december 2022
Innehållsansvarig: Martin Ek

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen, Familjeenheten
Postadress:
Box 22, 593 21 Västervik
Besöksadress:
Esplanaden 18A, Västervik
Samordnare
Linda Andersson
0490-25 51 26
Familjerätten
Telefon:
0490-25 51 33

Telefontid
Måndag - fredag klockan 10.00-15.00

Fältare
Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49 / 070-253 86 75
Fältare
Fatos Durmishi
0490-25 51 48 / 070-253 82 75
Enhetschef
Martin Ek
0490-25 51 27