Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Man med barn i famnen framför fönster.

Familj, barn och ungdom

Om du behöver råd, stöd eller vägledning kring föräldraskap, familjens relationer eller ditt barns utveckling kan du vända dig till Familjeenheten i Västerviks kommun.

Familjeenheten

På Familjeenheten kan du som förälder, familj eller barn och ungdom få rådgivning och stöd i frågor som rör familjens relationer, föräldraskapet och barn och ungas utveckling. Du kan på eget initiativ kontakta oss för sådan vägledning, vilket är en kostnadsfri service till kommunens invånare. Ni har möjlighet att komma till oss för både föräldrastödjande samtal, enskild rådgivning men även tillsammans som familj. Familjeenheten har sina lokaler på Esplanaden i Västervik, men vi finns även på Familjecentralen samt Ungdomsmottagningen i tätorterna Västervik och Gamleby.

Samarbete efter skilsmässa (SES)

Samarbete efter skilsmässa (SES) är ett digitalt och interaktivt verktyg, som erbjuds av Västerviks kommun, vilket ska hjälpa föräldrar att hantera den livskris som skilsmässa eller separation ofta innebär. Du kan använda SES både inför, under och efter en separation.

SES Logotyp

Så fungerar tjänsten

SES är ett stöd för föräldrar för att göra tillvaron så bra som möjligt för barn och föräldrar i samband med skilsmässa och separation. Det digitala utbildningsmaterialet består av 18 moduler och finns på svenska och arabiska.

Grundmodulen (drygt 30 minuter) kan kompletteras med en rad andra avsnitt som är anpassade efter olika situationer som kan uppstå vid en separation. Det finns till exempelvis verktyg för självreflektion, verktyg där du får kunskap på reaktioner hos barn och verktyg att själv fundera över vilka val du gör i samband med en separation.

Du kan använda SES helt anonymt närhelst på dygnet och du kan logga in hur många gånger du vill. Kommuninvånare får tillgång till SES, utan väntetid, av Västerviks kommun. På denna sida finns länkar till webbplatsen SES där du kan skapa ett eget konto och därefter använda tjänsten.

Med det digitala verktyget Samarbete efter Skilsmässa (SES) kan du som invånare i Västerviks kommun få gratis hjälp med de förändringar och utmaningar som en skilsmässa eller separation innebär för föräldrar och barn.

Skapa ett SES-konto, Samarbete efter skilsmässa

Familjerätten

Till Familjerätten kan ni som föräldrar vända er för stöd om ni har svårigheter att samarbeta kring era gemensamma barn, i samband med eller efter en separation. På Familjerätten kan ni få hjälp med samarbetssamtal samt att upprätta avtal och överenskommelser.

Du som är anhörig eller vän kan också kontakta Familjerätten. Det kan som utomstående vara svårt att se barn eller föräldrar fara illa av konflikter och samarbetssvårigheter. Även om vi inte kan prata om enskilda personer som vi har kontakt med kan Familjerätten ge allmän information och råd.

Familjerätten arbetar med frågor gällande:

Så fungerar socialtjänsten

Om du behöver veta mer om hur socialtjänsten i Sverige fungerar finns bra och korrekt information hos Socialstyrelsen på flera språk.

Så fungerar socialtjänsten - information på svenska

Så fungerar socialtjänsten - المعلومات باللغة العربية (arabiska)

Så fungerar socialtjänsten - Warbixin ku qoran af-Soomaali (somaliska)

Så fungerar socialtjänsten - information in English (engelska)

Tystnadsplikt och barns rättigheter

Vi har sekretess och tystnadsplikt, men anmälningsskyldighet. Det betyder att vi inte får prata med någon om vad du berättat för oss, men om vi misstänker att ett barn/ungdom riskerar att fara illa, måste vi enligt lag, informera om det till socialtjänsten. Socialtjänstens roll är att säkerställa goda levnadsvillkor, trygghet och jämlikhet, särskilt ska man beakta barn och ungdomars rättigheter.

Sidan senast granskad den 21 november 2023