Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Familj, barn och ungdom

Familj barn och ungdom, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Familjerättssekreterare

0490-25 51 28
0490-25 51 29
0490-25 51 38
0490-25 51 40

Fältare

Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49
070-253 86 75

Fatos Durmishi 
0490-25 51 48
070-253 82 75

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Två barn som leker

Om du behöver råd, stöd eller vägledning kring föräldraskap, familjens relationer eller ditt barns utveckling kan man vända sig till Familjeenheten i Västerviks kommun.

Familjeenheten

Som förälder uppstår ofta frågor och funderingar kring föräldraskap, relationer och barn och ungas utveckling. Föräldraskapet kan ibland innebära oro och ängslan. Ibland kan man vara osäker kring sin roll som förälder. Till familjeenheten kan du vända dig med dina frågor, stora som små. Vi erbjuder rådgivning, stöd och även behandling avseende föräldrarollen och familjerelationer. 

Vid separationer

Vid separationer kan det ibland vara svårt att komma överens i frågor som rör barnen. Blir det ett bekymmer så kan ni få hjälp i så kallade samarbetssamtal hos en familjerättssekreterare. Vi kan hjälpa er att komma överens kring det som blir bäst för era barn.

Sidan senast granskad den 20 december 2021
Innehållsansvarig: Martin Ek

Familj barn och ungdom, kontaktsida

Individ- och familjeomsorgen
Familjeenheten
Box 22
593 21 Västervik

Besöksadress

Esplanaden 18 A, Västervik

E-post

socialnamnden@vastervik.se

Samordnare

Linda Andersson
0490-25 51 26

Familjerättssekreterare

0490-25 51 28
0490-25 51 29
0490-25 51 38
0490-25 51 40

Fältare

Linnéa Stenberg Johnsen
0490-25 51 49
070-253 86 75

Fatos Durmishi 
0490-25 51 48
070-253 82 75

Enhetschef

Martin Ek
0490-25 51 27
martin.ek@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Socialförvaltningen
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Socialnämnden
Box 22
593 21 Västervik

0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

socialnamnden@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun