Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Djur och lantbruk

Med lantbruk och djur menas i stort sett alla verksamheter på landsbygden som framför allt producerar kött, mjölk, ägg, spannmål, foder till djur eller råvaror till industrier. Även viss produktion av energiråvaror.

Lantbruk och djur producerar även det öppna landskapet. Det är viktigt för en levande landsbygd.

De regler som gäller för verksamheter med lantbruk och djur finns framför allt i miljöbalken. Miljöbalken styr hur och på vilket sätt en sådan verksamhet får skötas. Syftet med miljöbalken är att skydda människor och miljö. Ett annat syfte är att främja en hållbar utveckling.

Sidan senast granskad den 22 maj 2023