Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Diarium, arkiv och sekretess

Ett diarium är ett register över vilka handlingar och ärenden som finns hos kommunen.

I diariet finns de flesta handlingar och ärenden som kommunen har. Där sparas till exempel protokoll, beslut, utredningar och skrivelser till och från myndigheter och medborgare. Det mesta som finns i diariet sparas för all framtid, men vissa handlingar gallras (raderas) efter en viss tid. 

Kommunen ska enligt arkivlagen bevara arkiv. Arkiven är en del av vårt kulturarv och det finn tre skäl till att de ska sparas för framtiden:

  • Allmänhetens rätt att ta del av handlingar.
  • Information för rättsskipning och förvaltning.
  • För att främja framtida forskning.

Huvudregeln är att de allmänna arkiven är offentliga. Vissa handlingar omfattas av sekretess. Då måste vi pröva om vi har rätt att lämna ut handlingen. Oftast kan delar av informationen lämnas ut utan problem. Andra delar kan vara hemliga.

Brev och handlingar, även e-post, som kommer in till eller skickas från en kommun är oftast offentliga och i de flesta fall får de läsas av alla.

Sidan senast granskad den 16 augusti 2022