Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Hoppa till innehåll

Diarium, arkiv och sekretess

Ett diarium är ett register över vilka handlingar och ärenden som finns hos kommunen. Diariet är offentligt och alla har rätt att söka och läsa i diariet. 

I diariet hittar du det mesta av den officiella kommunikationen mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter. 

Kommunen ska enligt arkivlagen bevara arkiv. De är en del av vårt kulturarv, det finns tre skäl till detta:

  • Allmänhetens rätt att ta del av handlingar.
  • Information för rättsskipning och förvaltning.
  • För att främja framtida forskning.

Huvudregeln är att de allmänna arkiven är offentliga. Vissa handlingar omfattas av sekretess. Då måste vi pröva om vi har rätt att lämna ut handlingen. Oftast kan delar av informationen lämnas ut utan problem. Andra delar kan vara hemliga.

Brev och handlingar, även e-post, som kommer in till eller skickas från en kommun är oftast offentliga och i de flesta fall får de läsas av alla.

Sidan senast granskad den 16 augusti 2022