Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Här kan du läsa om kommunens nya webbsida. Västerviks kommun har byggt nya sidor till kommunen, miljö- och energibolaget, biogasbolaget, den kommunala gymnasieskolan och Campus Västervik under 2012 och -13. Under tiden maj till oktober i år har IT-företaget CGI byggt mallar och funktioner ihop med Västerviks kommuns medarbetare. Förarbetet började redan 2009 och totalt tog det fyra år att bli färdiga med projektet.

Tillgänglig och begriplig:

Det viktigaste målet med de nya sidorna har varit att alla sidor ska kunna läsas och förstås av så många som möjligt. Därför har olika former av arbete med tillgänglighet varit i centrum för hela projektet. Stort fokus har lagts på:

  • Teknisk tillgänglighet i sidornas kod och uppbyggnad.
  • Logiska och testade strukturer som förenklar att sidor hittas. 
  • Enhetlig och enkel design som gör att man får bra överblick på innehållet.
  • Begripliga texter och korrekt utformade metadata för exempelvis bilder och länkar.

Funka nu:

Redan tidigt i arbetet fick företaget Funka Nu stor betydelse. Funka är ett IT-bolag som har sitt ursprung i svenska handikapprörelsen. Funka är ledande experter på tillgänglighet i Sverige och sprider kunskap till myndigheter, organisationer och företag. I Västerviks kommuns arbete fungerade en konsult från Funka som projektledare. Funka har även hjälpt till och testat de färdiga sidorna.

Texter:

För att texter ska bli så lätta att läsa som möjligt krävs det att skrivandet följer en i förväg uppgjord modell för arbete. Västerviks kommuns 150 medarbetare som har skrivit texter till denna sida har utbildats i att skriva begripligt för webb. I kursen har fokus lagts på att det är viktigt att sätta sig in i hur läsaren fungerar. Extra viktigt är att veta vilka förutsättningar som kan göra att läsare har svårare att ta till sig vissa texter och därefter lära sig hur man förenklar för de läsarna med både text, bild, utseende och struktur.

LIX:

Det finns en metod att testa om en text är lätt att läsa som kallas Läsbarhetsindex, LIX. Metoden togs fram av forskaren Carl-Hugo Björnsson på 1960-talet. Med hjälp av den enkla tjänsten LIX.se har kommunen testat alla texter innan de godkänts och matats in i sidorna. Om en text får högre än LIX = 40 så måste den arbetas med mer.

Funka i mobil:

Ett lika viktigt fokus har varit att alla sidor ska se bra ut och fungera lika bra i mobiltelefoner som på datorskärmar. Med hjälp av ett arbetssätt som kallas responsive design har alla nya sidor en inbyggd funktion som känner av hur stor skärm som ska titta på sidan. Det innebär till exempel att menyn fälls ihop och innehåll i sidornas högerspalt skjuts in under innehållet i mitten på en mindre skärm i mobil eller på läsplatta.

Uppläst text:

Webbplatsen har en tjänst för uppläsning av text som heter Talande webb plus. Tjänsten fungerar bra både i dator och på mobil. Du behöver inte ladda ner någon speciell programvara eller vara expert för få tjänsten att fungera. Det finns en länk till tjänsten på alla sidor.

Funka på engelska:

De nya sidorna innehåller inte någon automatisk funktion för översättning och tyvärr har inte resurserna räckt för att skapa texter översatta av professionella tolkar. För att ändå se till översättning med Google Translate inte ska ge helt felaktiga resultat har texterna testats. Testet är svenska till engelska, eftersom Googles tjänst alltid utgår från engelska. Om översättningen från svenska till engelska blivit helt felaktig så har den svenska texten ändrats.

Mer om projektet:

På webbprojektbloggen finns mycket material om hur arbetet har gått till. Där beskriver kommunen hur utseendet på sidan tagits fram och hur proceduren med avropet fungerade med mera.

Sidan senast granskad den 29 september 2017
Innehållsansvarig: Fredrik Blom

Vanliga frågor

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press, digital media
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Cecilia Hedlund, kommunikatör
Grafisk profil, webb, intranät
0490-25 45 95
cecilia.hedlund@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Integrationsfrågor, sociala medier, webb
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)