Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kvalitetskontroll och utveckling

Kommunen arbetar mycket med frågor om kvalitet och utveckling. Här finns en del av det arbetet presenterat.

  • Förskola och skola.
  • Funktionshinder, funktionsnedsättning.
  • Äldre.
  • Projekt.
Sidan senast granskad den 13 september 2021