Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Två leder går genom de båda naturreservaten Segersgärde och Kvarntorpet, båda cirka 2,5 kilometer långa. De utgår från reservatens båda huvudparkeringar. För den riktigt vandringsintresserade finns även en sammanbindande ledsträckning på 1,2 km som möjliggör att kunna vandra båda lederna tillsammans. Fler anslutningspunkter finns till lederna, inte minst om du vill ha en snabbare väg till bedårande utsiktspunkter i reservaten. Belöningen för den som tar sig upp på Örnberget eller Fruberget är en hänförande utsikt över havet och skärgården. På Örnberget kan du även se stensättningen Habors klint och strax söder om Frubergets högsta punkt ligger resterna av en fornborg.

Vandringsleden som utgår från huvudparkeringen i Segersgärde (den som är skyltad från Norrlandsleden) går först genom hagmarker västerut där blomningen är rik under våren med bland annat olika orkidéarter. Leden fortsätter längs med sluttningen på Fruberget som är rik på stora ädellövträd där man kan se spår av ängsbruk i form av gamla hamlade träd. Leden går sedan norrut genom barrblandskogen och så tar du dig uppför kvartsitberget, och till dess topp 67 m.ö.h. Här kan du se delar av stenmurar som är rester av den fornborg som en gång legat här. Här finns en vidunderlig utsikt och vid god sikt kan du se både Lofta och Gamleby kyrkor och vidare ut mot skärgårdens många öar. Här finns flera märkligt vridna hundraåriga tallar. På toppen av Fruberget kan du sedan ta dig ner till den norra parkeringen Segersgärde naturreservat eller välja att gå nerför berget söderut genom den gallrade skogsmarken in i hagmarkerna för att åter anlända till huvudparkeringen. Här ser du ut över Gamlebyviken, de fågelrika småholmarna och längre ut Jungfruholmen, som är fågelskyddsområde för att freda fågellivet där. Söder om huvudparkeringen finns också ett antal rastbord att avnjuta en fikastund vid.

Österut från huvudparkeringen i Segersgärde går en sammanbindande ledsträcka till Kvarntorpets naturreservat först längs med strandängarna som under vårarna har ett rikt fågelliv. Därefter fortsätter leden norrut genom blommande hagmarker och stora lindträd för att sedan ta sig över Norrlandsleden vidare in på infarten till Kvarntorpet och dess separata vandringsled. Väl där går leden österut längs med rikt blommande hagmarker fram till parkeringsplatsen i Kvarntorpets naturreservat. Från denna parkeringsplats kan du sedan följa leden genom vackra hagmarker och betade skogar söderut längs med vattnet i riktning mot Segersgärde. Här delar sig leden där du antigen kan ta dig norrut igen mot infarten till parkeringsplatsen i Kvarntorpets naturreservat eller fortsätta vidare söderut till Segersgärde naturreservats södra parkering. Från sistnämnda finns slutligen en liten kort slinga österut upp till Örnbergets topp med stensättningen Habors klint och med en vidunderlig utsikt över skärgården.

Fakta om leden

Total längd

6 km (2,8+3,5 km)

Huvudman

Länsstyrelsen i Kalmar län

Kontaktperson

Jerry Svensson,  jerry.svensson@lansstyrelsen.se

Etappindelning

Nej

Utmärkning

Orange markering

Övernattning

Nej

Sanitärt

WC

Övrigt

Naturreservat. Särskilda föreskrifter gäller. Se infotavla.

Sidan senast granskad den 26 juni 2017
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Ladda ner appen Västervik Outdoor för en ännu bättre upplevelse i naturen

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.