Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen vastervik.se

Västerviks kommun står bakom den här webbplatsen. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsvariation. Den ska fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder.

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och vi arbetar hela tiden för att göra den mer tillgänglig.

På den här sidan beskriver vi:

  • Hur webbplatsen vastervik.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
  • De tillgänglighetsproblem vi känner till på webbplatsen.
  • Hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Vi har filmer på webbplatsen som omfattas av lagen som inte är textade. Vi kommer att texta nya filmer som läggs upp på webbplatsen och se över och texta de filmer som omfattas av lagen och har brister i dag. 
  • Det finns filmer på webbplatsen där vi inte förklarar den visuella informationen. Vi försöker bygga in information i manuset för filmen, men vi har inte säkrat våra filmer rörande syntolkning. 
  • Vi har pdf-dokument på webbsidan som omfattas av lagen, men som inte uppfyller kraven. Om du använder ett uppläsande verktyg för dessa pdf:er så kan du exempelvis få problem med läsordningen och sakna alt-texter till bilder. Det finns också dokument på webbplatsen som är inskannade som bilder. Vi arbetar med att tillgängliggöra våra dokument.
  • Vissa av våra formulär är inte helt tillgängliga. Kommer du till ett formulär som inte funkar för dig så kan du alltid mejla oss informationen istället.  
  • Viss information som presenteras som kartor saknar beskrivning i text. Vi arbetar med att gå igenom och rätta detta. 

På webbplatsen har vi länkar till formulär och e-tjänster som ligger i vår e-tjänstportal. Brister i e-tjänster och blanketter redovisas på e-tjänstportalens webbplats.

Västerviks kommuns e-tjänstportal.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format än det som finns publicerat så är du välkommen att kontakta oss för att få hjälp.

Du kan kontakta oss genom att fylla i formuläret på den här sidan. 

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Har du någon funktionsvariation som gör att du har svårt att själv kontakta oss? Då kan du ta hjälp av post- och telestyrelsens tjänster för dig som till exempel är gravt synskadad, döv eller har talsvårigheter.

Läs mer om tolkning för dig med funktionsvariation här.

Har du synpunkter på tillgängligheten?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Har du upptäckt något problem som inte är beskrivet på den här sidan eller anser att vi inte uppfyller lagens krav? Hör av dig så att vi får veta att problemet finns så ska vi försöka åtgärda det.

Du kan kontakta oss genom att fylla i formuläret på den här sidan. 

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du har meddelat brister till oss och inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och anmäla det.
Anmäl bristande tillgänglighet hos Myndigheten för digital förvaltning.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en egenkontroll av vastervik.se.

Protokoll från vår kontroll av webbplatsen 2023-10-04

Vi använder oss också av verktyget Siteimprove som varje vecka rapporterar om eventuellt nytillkomna fel och brister på sidan.

Webbplatsen publicerades september 2013. Vi moderniserade webbplatsens utseende 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2023-11-21.

Sidan senast granskad den 21 november 2023