Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Två glas på ett bord med person som sitter i bakgrunden.

Missbruk

Har du problem med alkohol, droger eller överdrivet spelande, eller känner du någon som har det?

Om du dricker för mycket och för ofta kan det få negativa konsekvenser, och på sikt leda till missbruk och beroende.

Missbrukar du narkotika kan du behöva stöd och hjälp för att skaffa dig en fungerande drogfri vardag.

Har du problem med ditt spelande om pengar? Då kan du också behöva stöttning för att komma ur ditt beroende.

Vuxenenheten

Vuxenenheten erbjuder en rad alternativ för dig som vill leva ett liv utan missbruk. Om du är över 18 år och kommit fram till att du behöver hjälp, men vet inte på vilket sätt kan du kontakta samordnaren på Vuxenenheten. Tillsammans diskuterar vi vad som passar dig och din situation bäst. 

Sidan senast granskad den 14 september 2023