Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tjustleden

Tjustleden är en vandringsled som slingrar sig genom hela Västerviks kommun. Den ansluter till Ostkustleden i söder och Östgötaleden i norr. Tjustleden erbjuder vandraren omväxlande och sköna naturupplevelser i skog och kulturmark. Leden är drygt 200 kilometer lång och består av 9 etapper på huvudsträckningen med övernattningsvindskydd vid etappmålen.

Tjustledens etapper

Etapp 1, Mörtfors – Getterum – Getgölen

Etapp 2, Getgölen – Hjorted – Svarteström

Etapp 3, Svarteström – Lunds by – Valstad kvarn

Etapp 4, Valstad kvarn - Hjorten - Törnsfall

Etapp 5, Törnsfall – Almvik – Hallingeberg

Etapp 6, Hallingeberg – Karrum – Odensvi

Etapp 7, Odensvi – Dalhem – Björndalen

Etapp 8, Björndalen - Möckelhult – Lermon

Etapp 9, Lermon – Kolsebro – Falerum

Fakta om leden

Total längd

203 kilometer (med anslutningar) 

Huvudman

Naturskyddsföreningen i Tjust

Kontaktperson

Michael Söderström, 073-091 86 86   michael.soderstrom@live.se 

Etappindelning

Ja, 9 etapper på huvudsträckningen (16–21 kilometer vardera)

Utmärkning

Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard)

Övernattning

Ja, i timrade skärmskydd för 6-8 personer

Sanitärt

TC

Information

Boken Vandringar i Tjust på 240 sidor som beskriver olika ämnen i anslutning till leden. Den finns att köpa på Hultgrens bokhandel, muséets butik samt Västerviks Turistbyrå till en kostnad av 60 kronor.

På Naturskyddsföreningens hemsida finns diverse information om leden samlad såsom skötselansvariga, praktiska råd och information om eventuella uppkomna hinder.

Sidan senast granskad den 5 februari 2018