Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Ekonomi och pengar

I avsnittet om ekonomi och pengar kan du bland annat läsa om rätt till ekonomiskt bistånd, konsumentvägledning och skuld- och budgetrådgivning. Det finns information om att vara eller ha en god man.

Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt stöd från kommunen. Ekonomiskt bistånd är det yttersta skyddsnätet för de människor som inte klarar sin försörjning på annat sätt. Det är ett sista alternativ då alla andra möjligheter till egen försörjning är uttömda.

Om du har svårt att hantera dina skulder kan du få hjälp av en rådgivare. De hjälper dig att hitta lösningar och komma fram till hur du kan förändra din situation.

Med budgetrådgivning kan du få hjälp att planera din ekonomi och göra en budget. En budget är en plan för dina inkomster och utgifter.

En god man hjälper dig med din ekonomi och att tillvara ta dina rättigheter.

Sidan senast granskad den 4 april 2024