Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Jobb, praktik och arbetsmarknadsinsatser

Det finns goda möjligheter att hitta jobb i Västerviks kommun. Här finns arbete inom offentlig sektor såsom kommunal förvaltning och statliga myndigheter, såväl som inom näringslivet med både större och mindre företag. Under sommarsäsongen finns ett stort behov av arbetskraft inom turismnäringen.

Du som saknar arbete kan få stöd till att hitta arbete, arbetsträning eller hjälp till studier och kompetensutveckling via arbetsmarknadsverksamheten, för att du lättare ska komma in på arbetsmarknaden.

Sidan senast granskad den 14 september 2022