Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tjustleden etapp 2, Getgölen – Hjorted – Svarteström

Etappbeskrivning 2, från söder mot norr:

Etapp 2 är cirka 18 kilometer lång. Efter starten från Lilla Getgöl går man över några mindre betesmarker och efter knappt en kilometer skymtar man Abborregöl där bland annat ”insektsätaren” sileshår växer. På uvbergets västsida följer leden en gammal körväg och vid Mjöshult når man betade öppna marker (vill du undvika betesdjur kan du följa vägen till Mjöshult och följa den lilla vägen norrut åter till leden). Vid Uddekvarn finns flera gamla fördämningar i vattendraget och resterna efter en kvarn. På våren blommar vårlök, kabbeleka och gullviva och lite senare mandelblom.

Leden fortsätter nordväst om Hjorted. Vid Ankarsrumsvägen är det några hundra meter till Hjorted med bland annat livsmedel och mopedmuseum. Vid Långsjöns sydspets når man åter ljusa, öppna betesmarker. Namnet ”Ång­båts­viken” antyder den viktiga förbindelseled Långsjön förr var mellan bl.a. orterna Ankarsrum och Hjorted. På en bro passerar man ett ”konstgjort” vattendrag. En bergtunnel sprängdes år 1934 från sjön Hjorten och detta vatten rinner nu till Långsjön istället för att via Falsterbo nå Botorpsströmmen. Vattnet kan nu utnyttjas också i de båda kraftverken i Ankarsrum och Svarteström.

På gamla skogsvägar, förr viktiga körvägar mellan torpen, fortsätter leden genom vacker storskog norrut. Stanna gärna till vid Mörtvik, gå förbi torpet ut mot Långsjön (ej markerat) och titta på de välbyggda stenpirarna ut till öarna. På den större ön var förr åkermark som nu betas.
Vid Isgölen passerar man över Isholmen via två broar. Det gamla torpet revs 1943. Norr om vattendraget ansluter Ankarsrumsslingan. Norr om Lilla Flugen går sedan leden längs vattnet till Svarteström. Kraftverket, som byggdes i slutet av 1800-talet för att förse Ankarsrums bruk med elkraft har en kapacitet på cirka 800 kW. Fallhöjden är 18 m med en 238 m lång "tub" renoverad 2012. Efter ytterligare en knapp km når man etappmålet, ett skärmskydd för övernattning som ligger vid Stora Flugens norra strand.

Ankarsrumsslingan

Ankarsrumsslingan är avsedd både för rundvandringar och som anslutning vid längre vandringar. Man kan handla, utnyttja telefon, buss­anslutningar med mera.

Går man vid Isgölen in på Ankarsrumsslingan finner man efter bara några hundra meter grundmurarna (av slaggsten) efter ”Isgöhleströms Manufakturverk”, populärt kallat Spiksmedjan. Före sjöarnas uppdämning fanns här en fors med vattenhjul. Från år 1760 hamrade en spiksmedja på ena sidan och från den andra hördes en timmersåg för emballaget. Spiken pråmades sedan över Hällsjön upp till Ankarsrum.

Leden följer den vackra strömmen, går över på en spång och kommer snart upp på den gamla bruksvägen från Isgölen. En avstickare till Borgberget kan rekommenderas. Uppe från den stora fornborgen har man en strålande utsikt! På sköna skogsstigar når man sedan Ankarsrum. Kanske upptäcker du den märkliga ”Penningestenen” vid stigen eller någon av de gamla kolbottnarna som man passerar.

I Ankarsrum går leden genom bruksparken, passerar bland annat statyn av Harald Wiberg och går åter in i skogen vid den östra järnvägsövergången (smalspåret). Leden följer ”Gamla Läppebovägen”, som nu är en skön mindre skogsväg. Man skymtar Hällsjön vid ”Vite Sand” och här går det bra att bada.

Leden går vidare öster om Läppebo och i ravinen vid den nedre gölen stupar berget brant i vattnet och naturen är vacker.

Fakta om etappen

Längd

18 kilometer 

Svårighetsgrad

Lätt

Start - Mål

Getgölen - Svarteström

En avstickare går att göra på Ankarsrumsslingan

Utmärkning

Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard)

Övernattning

Timrat skärmskydd finns vid start och slut

Sanitärt

TC finns vid start och slut

Information

På Naturskyddsföreningens hemsida finns diverse information om leden samlad såsom skötselansvariga, praktiska råd och information om eventuella uppkomna hinder.

Sidan senast granskad den 5 februari 2018