Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Hemlös

När du befinner dig i en svår situation i livet och inte klarar av att lösa boende på egen hand kan du vända dig till oss för att få råd och stöd. Hemlöshet eller risk för hemlöshet kan bero på olika saker och din möjlighet till stöd beror på hur just din situation ser ut.

  • Har du ekonomiska bekymmer och riskerar att bli vräkt kontaktar du vår budget- och skuldrådgivare som finns hos Kommunservice på Återvändsgatan i Västervik. Det är en bra start och hjälper dig med tips och råd om hur du kan lindra effekterna av din ekonomiska situation.
  • Har du missbruksproblematik eller psykisk funktionsnedsättning som gör att du inte kan lösa din bostadssituation kontaktar du Socialtjänsten för hjälp. Det finns hjälp att få dels hos Vuxenenheten och det som heter Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta.  
  • Om du står inför en akut bostadslöshet och du gjort vad du själv har kunnat för att lösa den kan du vända dig till Försörjningsstöd och ansöka om akut stöd enligt Tak över huvud-garanti.

Tänk på att du ofta behöver ha kontakt med flera stödverksamheter och att du själv behöver medverka till att våra socialsekreterare får underlag till att ge dig de stöd som vi kan erbjuda.

Du behöver bland annat någon form av ID-handling för att identifiera dig. Läs mer om hur du får en id-handling här.

Du behöver också medverka till en individuell planering med aktiviteter som kan hjälpa dig att må bättre så att du kan bli mer självgående i framtiden.

Vad är Tak över huvudet-garanti?

Tak över huvudet-garantin är en akut hjälpinsats när behovet är som störst och du snabbt behöver tak över huvudet. Det kan beviljas en natt i taget och är inte någon långsiktig lösning. För att kunna beviljas bistånd enligt garantin måste du vara skriven i kommunen. Du måste också först ha gjort vad du kunnat för att lösa din situation och att du inte har egna pengar för att betala för ett tillfälligt boende. 

Du kontaktar Försörjningsverksamheten under normal arbetstid. Om nödsituationen uppstår utanför ordinarie arbetstid kontaktar du Socialjouren och ansöker om akut stöd enligt Tak-över-huvudet-garantin.

Du kan då få ett beslut om bistånd för att betala en natt på vandrarhem för dig. Du behöver själv kontakta och boka platsen.

Tänk på att det inte är en långsiktig lösning och att du måste kontakta socialtjänsten för en långsiktigare hjälp.

Sidan senast granskad den 30 maj 2024