Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Barn som hoppar från en brygga och badar

I Västerviks kommun finns en rad fina badplatser. Ett trettiotal av dem är kommunala. Av dessa är det ungefär en tredjedel som ligger vid havsbandet. De övriga ligger en bit in i skyddande vikar eller insjöar. Det finns också en mängd icke kommunala badplatser runt om i kommunen.

På kartan hittar du badplatserna i kommunen, både de som sköts av Västerviks kommun och sådana som sköts ideellt. På de kommunala badplatserna ansvarar kommunen för att renhållningskärl och toaletter töms. Klicka på ikonerna för att läsa mer om varje badplats. Under badsäsong tas vattenprover på strandbaden av miljö- och byggnadskontoret. 2022 års provtagningsveckor är 24, 28 och 31. Du hittar även information om vattenkvalitet i kartan.

Det här gäller för hundar på kommunala badplatser

Tillsvidare får inte hundar vistas eller rastas på en kommunal badplats där skyltningen påtalar detta. På badplatser där skyltning om detta eventuellt saknas ska hunden alltid vara kopplad och inte vistas på stranden och nära badande. Inte heller springa omkring på klippor, intill eller på befintliga badbryggor. Det är alltid ägarens ansvar att ha uppsikt över hunden och om ”olyckan är framme” ta upp avföring och slänga densamma i avsedd behållare alternativt befintligt renhållningskärl. Vill hunden bada är det endast ägarens kreativitet att hitta en sådan plats i kommunen som möjliggör detta. Dock inte på en anvisad kommunal badplats enligt nu gällande ordningsföreskrifter.

Ramp för personer med funktionsvariationer

En ramp för personer med funktionsvariationer finns vid strandbadet på Västerviks Resort i Västervik. Även på Ankarsrums badplats vid Långsjön och på Odensvi badplats vid Kyrksjön.
OBS! Vid Ankarsrums badplats är dock inte vägen påbörjad ner till rampen. Både vägen ner till rampen och en ny vattentoalett beräknas vara klart nu till hösten och definitivt på plats till
sommaren 2023.

Sidan senast granskad den 13 juni 2022
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.