Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Badplatser

Barn som hoppar från en brygga och badar

I Västerviks kommun finns en rad fina badplatser. Ett tjugotal av dem är kommunala. Av dessa är det ungefär en tredjedel som ligger vid havsbandet. De övriga ligger en bit in i skyddande vikar eller insjöar. Det finns också en mängd icke kommunala badplatser runt om i kommunen.

På kartan hittar du badplatserna i kommunen, både de som sköts av Västerviks kommun och sådana som sköts ideellt eller av andra organisationer. På de kommunala badplatserna ansvarar kommunen för att renhållningskärl och toaletter töms. Klicka på ikonerna för att läsa mer om varje badplats. Under badsäsong tas vattenprover på strandbaden av miljö- och byggnadskontoret samt Kanonaden. 2023 års provtagningsveckor är 24, 27 och 31. Du hittar även information om vattenkvalitet i kartan.

Det här gäller för hundar på kommunala badplatser

På kommunala badplatser är hundar välkomna. Dock ska hunden alltid vara kopplad och inte vistas på stranden och nära badande. Inte heller springa omkring på klippor, intill eller på befintliga badbryggor. Observera att rastning av hunden ej är tillåtet på badplatsområdet. Det är alltid ägarens ansvar att ha uppsikt över hunden och om ”olyckan är framme” ta upp avföring och slänga densamma i avsedd behållare alternativt befintligt renhållningskärl. Vill hunden bada är det endast ägarens kreativitet att hitta en sådan plats i kommunen som möjliggör detta. Dock inte på en anvisad kommunal badplats enligt nu gällande ordningsföreskrifter.

Ramp för personer med funktionsvariationer

En ramp för personer med funktionsvariationer finns vid strandbadet på Västerviks Resort i Västervik. Även på Ankarsrums badplats vid Långsjön och på Odensvi badplats vid Kyrksjön.

Sidan senast granskad den 13 juni 2022