Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tjustleden etapp 8, Björndalen - Möckelhult – Lermon

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Etappbeskrivning 8, från söder mot norr:

Etapp 8 blev färdig hösten 1985. Etappen korsar vår bygds nordväst/sydost liggande sprick­dalar och är därför ganska kuperad, främst i söder. Norrut följer leden lättgångna stigar och grusvägar men blir åter kuperad innan man på etapp 9 når den stora dalsänkan Uknadalen. Anslutningsleden till Överum är starkt kuperad de första två km men blir flackare närmare Överum. Genom sin starkt kuperade karaktär blir etappen spännande och bjuder på fina utsikter och intressanta passager.

Etappen börjar i Björndalen där man finner en intressant lövskogssluttning. I det gynnade sydläget trivs värmekrävande växter och där växer en ädellövskog med bland annat ask, lind och alm. I lundvegetationen kan man finna murgröna, lungört, myskmadra, tibast och många andra arter. På Björndalens nordöstra sluttning kan man se spår efter gruvdrift. Från leden, endast cirka 300 meter från skärmskyddet, är en kortare avstickare markerad till ett gruvschakt. Detta benämns ”Björndalens skärpning” och år 1917 bröts här 550 ton men av detta var endast 34 ton malm. Denna sulfidmalm innehöll 0,9 procent molybdenglans. Leden fortsätter på en gammal fin körväg upp bakom det branta berget på Stora Vrångens nordsida. Leden har på ett par ställen dragits ut på berget och man får fina utsikter. Lägg märke till de stora ek- och barrträden främst strax innan man vandrat cirka 2 kilometer. På en bergsplatå har en märklig ”kluven” tall sparats. Den börjar vid marken med en stam, övergår i två helt skilda men går på cirka 3 meter höjd åter samman i en enda stam! Anslutningsleden till Överum går genom biotopskyddad gammal skog innan den når bron över sundet mellan Vrångensjöarna, därefter genom skogsmark och väg fram till samhället.

Efter cirka 8 kilometer går leden genom ett be­tat lövskogsområde med stora träd av bland annat lind, ask, alm och oxel. Norr om sjön Ämten vandrar man i ett ängs- och åkerlandskap som nu hålls öppet genom betning. Vid Botorp finner man ett levande jordbrukslandskap. Huvudleden fortsätter mot nordost och passerar flera sjöar. Intill leden ses flera lövskogsområden. Leden passerar Botorp och fortsätter på småvägar till sjön Lermon, som är etappens slutmål. Skärmskyddet ligger på en udde vid sjön, där storlommen kan ropa i sommarnatten.

Fakta om etappen

Längd

15 kilometer, anslutning till Överum och Holmsjöleden 7 kilometer

Svårighetsgrad

Kuperade partier

Start - Mål

Björndalen - Lermon

Utmärkning

Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard) 

Övernattning

Timrat skärmskydd finns vid start och slut

Sanitärt

TC finns vid start och slut

Information

På Naturskyddsföreningens hemsida finns diverse information om leden samlad såsom skötselansvariga, praktiska råd och information om eventuella uppkomna hinder.

Sidan senast granskad den 5 februari 2018
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Ladda ner appen Västervik Outdoor för en ännu bättre upplevelse i naturen

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.