Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tillstånd, regler och tillsyn

För vissa verksamheter krävs tillstånd eller anmälan till kommunen eller andra myndigheter.

Du kan läsa om vad som gäller för olika verksamheter på undersidorna här.

Sidan senast granskad den 28 november 2023