Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Trafikregler och säkerhet

Generella trafikregler, som gäller för de allra flesta trafikanterna finns på Transportstyrelsens webbsida. Västerviks kommun ansvarar för de lokala reglerna.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter är till exempel regler som talar om hur du får parkera på en viss plats. De kan också tala om vilken hastighet som gäller på en viss gata. Alla lokala trafikföreskrifter hittar du i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter. Där kan du söka fram en gata och se vad som gäller.

Trafiksäkerhet

Alla fordonsförare kan hjälpa till för att få en säkrare trafikmiljö i Västerviks kommun genom att respektera och följa gällande hastighetsbestämmelser. Som fotgängare ska du använda reflex om du är ute och rör dig i trafiken när det är mörkt ute. Som cyklist måste du se till att dina cykellysen fungerar så du syns ordentligt och inte riskerar att blir påkörd.  

Hastighetsdisplay

Ibland kanske du har sett en tavla uppsatt som mäter och visar din hastighet på lite olika gator i Västerviks kommun. Vi flyttar den till olika platser för att påminna dig om din fart. När den blinkar med röda siffror kör du för fort. När du kommer ner till den hastighet som är tillåten visas gröna siffror. Vi kan även avläsa en del statistik från de mätningar som genomförs, bland annat genomsnittlig hastighet för alla passerande fordon. Det finns även en annan uppgift som vi kan få fram ur statistiken och som är intressant och som heter V 85.

Med V 85 menas den genomsnittliga hastighet som 85% av alla passerade fordon håller när de passerar platsen. Den ger en bra bild om hur förare uppfattar trafikmiljön på den aktuella platsen. I kartan nedan kan du se resultatet från de mätningar som genomförts med start 2016. Vi kommer att uppdatera kartan med de nya mätningar som genomförs vartefter.

Sidan senast granskad den 26 januari 2024