Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Tjustleden etapp 3, Svarteström – Lunds by – Valstad kvarn

Etappbeskrivning 3, från söder mot norr:

Etappen är cirka 18 kilometer lång och börjar vid Svarteströms skärmskydd. Nära starten passeras anslutningsslingan till Ankarsrum (se etapp 2). Huvudleden fortsätter mot NO och på bergskrönet finns en rastplats med fin utsikt över St. Flugen. Leden fortsätter i varierande terräng och når efter cirka 3 kilometer torpruinen Fagertorp. Efter ytterligare ca 3 km når man gården Ekenäs mellan Ekenässjön och Tjursbosjön. Där Tjustleden passerar närmast Tjursbosjön finns bronsåldersrösen, där det även är bra att rasta. Leden fortsätter norrut till Smedjemåla, varefter den fortsätter på vägen upp till Käringryggens ödegruvor. På bergets topp nära den höga masten finns en rastplats med info om tidigare gruvverksamhet och saneringen efter den. Man kan titta närmare på gruvhålen utefter stängslet som omgärdar dem.

Käringryggens gruvor består av tre långsträckta fält; Ryssgruvefältet, det 275 meter långa Holländarefältet och Sohlbergsfältet. Gruvan dateras till 1520-talet, då holländare fick fullmakt att bryta järn. Senare bröts kopparmalm av olika bergsmän. 1763 inköptes gruvan av P.C. Cederbaum, som bland annat anlade en stollgång in i berget, kallad ”S:te Pehrs nyckel”. År 1777 upptäcktes koboltmineral, som bröts till 1891. Gruvan var då rikets mest betydande koboltproducent. Gruvhålen är som mest cirka 110 m djupa, ca 75 meter under Tjursbosjöns vattenyta!

Från Käringryggen fortsätter leden mot SO till Lunds by. Byn består av åtta boningshus runt ett torg. Undervåningarna härrör i de flesta fall från 1700-talet medan övervåningarna tillbyggts på 1800-talet. Vid laga skiftet behövde byggnaderna inte flyttas, vilket var normalt, utan bibehölls som en småländsk släktby. Lund betyder att här låg en offerlund men senare en prästgård. 1686 skänkte Karl XI hemmanet till bonden Per Olsson som minnesgåva för att ha stått fadder vid prins Karl Gustavs dop. Han blev anfader till byn, som nu 2017, ägs av den 12:e generationen! Lunds by ålades att ha gästgiveri och skjutslag, en lag som upphörde 1933! Anledningen var bl.a. att riksvägen, nu E 22, och en betydande lokalväg gick genom byn. Norr om Lunds by går leden nära en sällsynt hällristning bestående av fotsulor och skålgropar.

Tjustleden korsar väg 40 och sedan återstår cirka 4 kilometer till etappmålet vid Valstads kvarn. Skärmskyddet är beläget nedanför kvarnbyggnaderna nära ån. Valstads kvarn ägs och förvaltas av Västerviks Museum. Kvarnen drevs fram till 1970-talet innan den donerades till Västerviks museum. Detta kvarnmuseum ligger naturskönt i Verkebäcksdalgången, där vattnet format ett vackert meanderlandskap nedström till utloppet i Östersjön vid Verkebäck.

Fakta om etappen

Längd

18 kilometer 

Svårighetsgrad

Bitvis något kuperad

Start - Mål

Svarteström - Valstad kvarn

Utmärkning

Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard) 

Övernattning

Timrat skärmskydd finns vid start och slut

Sanitärt

TC finns vid start och slut

Information

På Naturskyddsföreningens hemsida finns diverse information om leden samlad såsom skötselansvariga, praktiska råd och information om eventuella uppkomna hinder.

Sidan senast granskad den 5 februari 2018