Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunens organisation

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

På dessa sidor hittar du information om kommunens organisation.

Organisationsschema för Västerviks kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

Ledningskontor

 • HR & kommunikation,
 • Ekonomi, Upphandling och beställarfunktion
 • Kansli

Enheten för arbete och kompetens

 • Campus Västervik,
 • Integration,
 • Försörjningsstöd,
 • Arbetsmarknad/aktiviteter.

Enheten för kommunservice

 • Internservice, 
 • Lön och ekonomi,
 • Kost,
 • IT,
 • Konsumentvägledning, 
 • Budget- och skuldrådgivning, 
 • Överförmyndare.

Kulturenheten

 • Bibliotek
 • Kultur
 • Fritidsgårdar

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

 • Förebyggande arbete,
 • Räddningstjänst,
 • Skydd och säkerhet.

Enheten för samhällsbyggnad

 • Hållbar utveckling,
 • Infrastruktur,
 • Kommunikationer, 
 • Mark och exploatering,
 • Fysisk planering, 
 • Kartor och mätuppdrag,
 • Landsbygdsutveckling,
 • Fritids- och hälsofrågor.

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Barn- och utbildningskontoret,
 • Centralt stödteam,
 • Förskola,
 • Familjedaghem,
 • Fritidshem och fritidsklubb,
 • Förskoleverksamhet och skola,
 • Västerviks Gymnasium,
 • Komvux,
 • Särskola,
 • Skoldatateket,
 • Öppen förskola.

Miljö- och byggnadskontoret

 • Bygg.
 • Miljö.
 • Alkohol.

Socialförvaltningen

 • Administration,
 • Äldreomsorg,
 • Omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning,
 • Individ och familjeomsorg,
 • Hälso- och sjukvårdsverksamhet,
 • Bostadsanpassning.

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

 

Västerviks Bostads AB

 

Tjustfastigheter AB

 

Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB

 

Västervik Resort AB

 

Västervik Biogas AB

Sidan senast granskad den 12 april 2017
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)