Kommunens organisation - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunens organisation

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

På dessa sidor hittar du information om kommunens organisation.

Organisationsschema för Västerviks kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

Ledningskontor

 • HR & kommunikation,
 • Ekonomi, Upphandling och beställarfunktion
 • Kansli

Enheten för arbete och kompetens

 • Campus Västervik,
 • Integration,
 • Försörjningsstöd,
 • Arbetsmarknad/aktiviteter.

Enheten för kommunservice

 • Internservice, 
 • Lön och ekonomi,
 • Kost,
 • IT,
 • Konsumentvägledning, 
 • Budget- och skuldrådgivning, 
 • Överförmyndare.

Kulturenheten

 • Bibliotek
 • Kultur
 • Fritidsgårdar

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

 • Förebyggande arbete,
 • Räddningstjänst,
 • Skydd och säkerhet.

Enheten för samhällsbyggnad

 • Hållbar utveckling,
 • Infrastruktur,
 • Kommunikationer, 
 • Mark och exploatering,
 • Fysisk planering, 
 • Kartor och mätuppdrag,
 • Landsbygdsutveckling,
 • Fritids- och hälsofrågor.

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Barn- och utbildningskontoret,
 • Centralt stödteam,
 • Förskola,
 • Familjedaghem,
 • Fritidshem och fritidsklubb,
 • Förskoleverksamhet och skola,
 • Västerviks Gymnasium,
 • Komvux,
 • Särskola,
 • Skoldatateket,
 • Öppen förskola.

Miljö- och byggnadskontoret

 • Bygg.
 • Miljö.
 • Alkohol.

Socialförvaltningen

 • Administration,
 • Äldreomsorg,
 • Omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning,
 • Individ och familjeomsorg,
 • Hälso- och sjukvårdsverksamhet,
 • Bostadsanpassning.

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

 

Västerviks Bostads AB

 

Tjustfastigheter AB

 

Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB

 

Västervik Resort AB

 

Västervik Biogas AB

Sidan senast granskad den 12 april 2017
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

Fax

0490-25 40 61

E-post

vasterviks.kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)