Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Kommunens organisation

På dessa sidor hittar du information om kommunens organisation.

Organisationsschema för Västerviks kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

Ledningskontor

 • HR & kommunikation
 • Ekonomi och utveckling.
 • Kansli.

Enheten för näringsliv och kompetens

 • Campus Västervik
 • Näringsliv
 • Försörjningsstöd
 • Arbetsmarknad & Integration

Enheten för kommunservice

 • Internservice (växel, telefoni och lokalbokning)
 • Lön och ekonomi
 • Kost
 • IT
 • Konsumentvägledning 
 • Budget- och skuldrådgivning 
 • Överförmyndare
 • Simhall
 • Fordonsenheten.
 • Upphandling. 

Kulturenheten

 • Bibliotek
 • Kultur
 • Fritidsgårdar.

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

 • Förebyggande arbete
 • Räddningstjänst
 • Skydd och säkerhet.

Enheten för samhällsbyggnad

 • Hållbar utveckling
 • Infrastruktur
 • Kommunikationer
 • Mark och exploatering
 • Fysisk planering
 • Kartor och mätuppdrag
 • Landsbygdsutveckling
 • Fritids- och hälsofrågor.

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Barn- och utbildningskontoret
 • Centralt stödteam
 • Förskola
 • Familjedaghem
 • Fritidshem och fritidsklubb
 • Förskoleverksamhet och skola
 • Västerviks Gymnasium
 • Komvux
 • Anpassad skola
 • Skoldatateket
 • Öppen förskola.

Miljö- och byggnadskontoret

 • Bygg
 • Miljö
 • Alkohol.

Socialförvaltningen

 • Administration
 • Äldreomsorg
 • Omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning
 • Individ och familjeomsorg
 • Hälso- och sjukvårdsverksamhet
 • Bostadsanpassning.

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

 

Västerviks Bostads AB

 

Tjustfastigheter AB

 

Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB

 

Västervik Resort AB

 

Västervik Biogas AB

 

Smålandshamnar AB

Sidan senast granskad den 4 januari 2024