Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunens organisation

På dessa sidor hittar du information om kommunens organisation.

Organisationsschema för Västerviks kommun

Kommunstyrelsens förvaltning

Ledningskontor

 • HR & kommunikation
 • Ekonomi, Upphandling och beställarfunktion
 • Kansli.

Enheten för arbete och kompetens

 • Campus Västervik
 • Integration
 • Försörjningsstöd
 • Arbetsmarknad/aktiviteter.

Enheten för kommunservice

 • Internservice (växel, telefoni och lokalbokning)
 • Lön och ekonomi
 • Kost
 • IT
 • Konsumentvägledning 
 • Budget- och skuldrådgivning 
 • Överförmyndare
 • Simhall
 • Fordonsenheten.

Kulturenheten

 • Bibliotek
 • Kultur
 • Fritidsgårdar.

Enheten för räddningstjänst och samhällsskydd

 • Förebyggande arbete
 • Räddningstjänst
 • Skydd och säkerhet.

Enheten för samhällsbyggnad

 • Hållbar utveckling
 • Infrastruktur
 • Kommunikationer
 • Mark och exploatering
 • Fysisk planering
 • Kartor och mätuppdrag
 • Landsbygdsutveckling
 • Fritids- och hälsofrågor.

Barn- och utbildningsförvaltningen

 • Barn- och utbildningskontoret
 • Centralt stödteam
 • Förskola
 • Familjedaghem
 • Fritidshem och fritidsklubb
 • Förskoleverksamhet och skola
 • Västerviks Gymnasium
 • Komvux
 • Särskola
 • Skoldatateket
 • Öppen förskola.

Miljö- och byggnadskontoret

 • Bygg
 • Miljö
 • Alkohol.

Socialförvaltningen

 • Administration
 • Äldreomsorg
 • Omsorg och stöd för personer med funktionsnedsättning
 • Individ och familjeomsorg
 • Hälso- och sjukvårdsverksamhet
 • Bostadsanpassning.

Västerviks kommuns Förvaltnings AB

 

Västerviks Bostads AB

 

Tjustfastigheter AB

 

Västervik Miljö & Energi AB och Västerviks Kraft Elnät AB

 

Västervik Resort AB

 

Västervik Biogas AB

 

Smålandshamnar AB

Sidan senast granskad den 26 juli 2022
Innehållsansvarig: Johan Hägglund