Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Naturområden

Vy över sjö

I Västerviks kommun finns det många spännande naturområden i de mest skiftande miljöer. Flera av dessa områden är också formellt skyddade. Just nu finns det 35 naturreservat i kommunen och 29 Natura 2000- områden.

Naturen i Västervik är mångskiftande och det finns mycket att upptäcka för dig som är intresserad av natur. Skärgården med sitt myller av öar är kanske det mest uppenbara. Men här finns många andra områden som är väl värda ett besök. Fastlandets ekmiljöer eller de kuperade skogsområdena i kommunens nordvästra del är ett par exempel.

Naturreservat

Idag finns det 35 naturreservat i Västerviks kommun. Bland dessa finns de flesta naturtyper som förekommer inom kommunen representerade. Med undantag för Gränsö naturreservat, så är de övriga reservaten utpekade av staten. Det är länsstyrelsen i Kalmar som har ansvar för tillsyn och skötsel av dessa.

Natura 2000

Natura 2000 är namnet på EU:s nätverk för värdefulla naturområden. Nätverket bygger på två av EG:s direktiv, Habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Syftet är att bidra till att skydda och bevara den biologiska mångfalden inom unionen.

I Sverige finns det närmare 4000 utvalda Natura 2000- områden. Av dessa finns just nu 29 stycken i Västerviks kommun. För varje område finns en bevarandeplan upprättad. Du kan hitta mer information om Natura 2000 och bevarandeplanerna på hemsidan hos länsstyrelsen i Kalmar.

Sidan senast granskad den 8 augusti 2013
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakt

Jag kan vara svår att nå via telefon. Kontakta mig gärna via e-post istället.

Kommunekolog
Mattias Pettersson
0490-25 48 23