Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Ryttare med häst.

Föreningar, föreningsliv

I Västerviks kommun finns ett aktivt föreningsliv med över 350 föreningar. Det stora antalet föreningar och deras olika inriktningar ger alla en möjlighet att aktivera ett intresse eller att utöva en hobby

Många av kommunens föreningar finns i vårt föreningsregister. Om du inte hittar en förening eller aktivitet som passar just dig kan du bilda en ny förening.

Bilda en förening

Att bilda en förening behöver inte vara svårt. På sidan om att bilda en förening får du tips om vad du bör tänka på.

Bidrag och stöd

Du som driver verksamhet i en förening i kommunen har möjlighet att söka olika slags bidrag. Här hittar du riktlinjer för det stöd som finns för föreningar.

Föreningsregister

I föreningsregistret som finns på webben kan du hitta fakta om föreningar i kommunen på ett lätt sätt.

Lotterier

Ideella och allmännyttiga föreningar kan söka och få tillstånd att anordna lotterier. Föreningar i kommunen söker om tillstånd till Överförmyndarkansliet, som fattar beslut om tillstånd för lotterier.

Stipendium

Västerviks kommuns förenings- och kulturstipendium ska varje år, enligt stadgarna, "utdelas till föreningsledare som gjort eller gör förtjänstfulla insatser inom det ideella föreningslivet i Västerviks kommun". Summan på stipendiet är på 12 000 kr.

Sidan senast granskad den 12 november 2020