Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Förskolebarn som skrattar.

Förskola

Ditt barns lust att lära och rätt att lyckas är viktigt för oss. I våra förskolor arbetar välutbildad personal med lång erfarenhet. Vi försöker erbjuda ditt barn en plats så nära hemmet som möjligt. Det finns också möjlighet för dig att välja förskola för ditt barn.

Förskola finns i samtliga tätorter helgfria vardagar klockan 06.00 – 18.30. Pedagogisk omsorg som tidigare hette familjedaghem, finns i Västerviks stad. Det finns förskolor med olika profiler och pedagogisk inriktning. Det finns även öppen förskola på familjecentralerna i Västervik och i Gamleby.

Fristående förskolor har annan huvudman än kommunen. Dessa förskolor har egen kö.

Vi garanterar plats för alla barn i åldern 1-5 år inom fyra månader om barnet är folkbokfört i kommunen. Det krävs att du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Om du är arbetslös eller föräldraledig med yngre syskon har ditt barn rätt till plats i förskola under 15 timmar per vecka. 

Allmän förskola erbjuds alla barn tre timmar per dag från höstterminen det år ditt barn fyller tre år. Allmän förskola följer skolans läsårstider. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.

Vi tillämpar maxtaxa i förskola och pedagogisk omsorg.

Se en liten film om förskolans pedagogiska plattform

Sidan senast granskad den 12 juni 2024