Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Skolskjuts och inneboende

Här finns information om skolskjuts och inackorderingstillägg.

Skolskjuts

Har du ett barn som av något skäl har svårt att ta sig till skolan kan barnet få skolskjuts. Skäl kan vara till exempel långt avstånd till skolan eller funktionshinder.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnaden för boende, om du på grund av lång och besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten, kan beviljas till och med vårterminen det är du fyller 20 år.

Sidan senast granskad den 21 april 2023