Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Blankaholmsslingan

Blankaholmsslingorna är två olika rundor bredvid varandra som kan avnjutas i ett svep eller enskilt. Start och mål i caféet ovanför långa bryggan, där det finns glass, kaffe och dagens rätt.

Naturreservatet är en lätt promenadstig över ”mjukgången” barkmull till stor del en nyckelbiotop, med varierad kustnatur. Över mjuka kullar och ner längs en Östersjövik. På vägen finns en badplats och sittplatser. I anslutning till leden finns information om vanliga flyttfåglar och en diskret discogolfbana (frisbee) med varierade längder efter fåglarnas flyttsträcka. Frisbee kan lånas mot deponikostnad i caféet. Slingan på utsiktsberget (Majkaseberget) har en total stigning på 54 meter och går förbi tre sittgrupper samt en grillplats. En stor del av slingan går uppe på 50 meters höjd med utsikt över havet.

Slinga A

I början går du uppför genom våtmarker och kärr där du kan se grodor, ödlor samt ett gräsandsbo i en trädtopp. Sedan vandrar du i en ekskog med åldriga träd och kommer fram till ängsmark med en rik flora en slånbärsskog med rikt fågelliv. Här finns en 500-årig lind, som nu är boplats för myror, starar med flera. Du kan se rådjur, hare, ekorre, mink, grävling och ganska säkert fasan. Nu böjer slingan av från barkmullsstigen mot Blankaviken (Östersjön) med häckande sjöfåglar och från utsiktspunkten kan man också se läm­ningarna av både sågverket och glasbruket, som en gång låg här. Du går förbi badstranden och stigen fortsätter förbi det gamla badhuset som numera är båtklubb, där kan du sitta ned och beundra vattenglittret. Härifrån kan du ta bygatan och gå till parkeringen.

Slinga B

Vill du istället gå ytterligare ett stycke, fortsätter du uppför Majkaseberget, där du har en hisnande utsikt över skärgården cirka 50 meter över havet. Här finns också möjligheter till att grilla. På vägen upp passerar du ett kärr som aldrig sinar och kommer upp på urberget med stor variation på lavar. Från de tre olika utsiktsplatserna har du stor chans att se fiskgjuse, havsörn, ormvråk, mellanskarv (ålkråka/ havstjäder) och våra måsfåglar, tärnor och trut. På vägen ned passerar du en sälgskog, husgrunder till de gamla svinhusen och genom lövängar med flera boträn och gamla aplar.


Fakta om leden

Total längd

Naturreservatet (A) 2,2 kilometer, utsiktsberget (B) 2,0 kilometer. Båda 3,4 kilometer.

Huvudman

Blankaholms Samhällsförening

Kontaktperson

Sam Florén, 076 8021049

Etappindelning

Två etapper att gå i ett svep eller var för sig.

Utmärkning

Olikfärgade plastband

Övernattning

Campingplats samt havsstugor och gästgiveri nära.

Sanitärt

Sopstation passeras tur och retur samt WC vid startpunkten.

Information

Enkel karta över slingorna, 5 kronor finns i Caféet. 

Sidan senast granskad den 8 april 2019