Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.
Blommor på kista.

Dödsfall och begravning

När en närstående avlider ställs du som anhörig ofta inför många praktiska frågor. Här kan du få mer information om vad du bör tänka på.

De flesta väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med de praktiska frågorna. Begravningsbyrån kan ge råd och vara ett stöd i planeringen av begravningen. De kan även ge stöd i juridiska frågor och alla praktiska frågor som behöver ordnas i samband med ett dödsfall.

Begravningslagen säger att gravsättning eller kremation måste ske inom en månad från att en person har avlidit. Det är därför bra att ta kontakt med en begravningsbyrå så snart som möjligt efter dödsfallet.

Om du inte vill ta hjälp av en begravningsbyrå kan du också välja att ordna hela eller delar av begravningen själv.

Vem behöver jag informera om dödsfallet?

När en person avlider skriver en läkare ett dödsbevis som skickas till Skatteverket. Skatteverket registrerar det och skickar ut meddelande till andra myndigheter. Som anhörig behöver du inte själv ta de kontakterna.

Du måste däremot själv säga upp eventuella abonnemang såsom TV, telefon, el, sophämtning och vatten och avlopp. Även medlemskap i eventuella föreningar behöver sägas upp.

Post till den avlidna fortsätter att komma en tid efter dödsfallet och därför kan det vara bra att ordna med eftersändning av post.

Sidan senast granskad den 23 december 2021