Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Dödsfall och begravning

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Solnedgång över havet

När en närstående avlider ställs du som anhörig ofta inför många praktiska frågor. Här kan du få mer information om vad du bör tänka på.

De flesta väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med de praktiska frågorna. Begravningsbyrån kan ge råd och vara ett stöd i planeringen av begravningen. De kan även ge stöd i juridiska frågor och alla praktiska frågor som behöver ordnas i samband med ett dödsfall.

Begravningslagen säger att gravsättning eller kremation måste ske inom en månad från att en person har avlidit. Det är därför bra att ta kontakt med en begravningsbyrå så snart som möjligt efter dödsfallet.

Om du inte vill ta hjälp av en begravningsbyrå kan du också välja att ordna hela eller delar av begravningen själv.

Vem behöver jag informera om dödsfallet?

När en person avlider skriver en läkare ett dödsbevis som skickas till Skatteverket. Skatteverket registrerar det och skickar ut meddelande till andra myndigheter. Som anhörig behöver du inte själv ta de kontakterna.

Du måste däremot själv säga upp eventuella abonnemang såsom TV, telefon, el, sophämtning och vatten och avlopp. Även medlemskap i eventuella föreningar behöver sägas upp.

Post till den avlidna fortsätter att komma en tid efter dödsfallet och därför kan det vara bra att ordna med eftersändning av post.

Sidan senast granskad den 23 december 2021
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.