Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tjustleden etapp 1, Mörtfors – Getterum – Getgölen

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Etappbeskrivning 1, från söder mot norr:

Etapp 1 är cirka 19 kilometer lång och blev klar i oktober 1977. Etappen börjar cirka 1 kilometer söder om Mörtfors samhälle (varifrån man till exempel kan följa Ostkustleden).

Leden följer Stora Rammens strand. Vid Ram­nesund finner man den första torpruinen och ett mindre gravröse. Leden passerar stora flyttblock och tränger fram mellan branta bergsstup och sjön. Här växer jättegranar och furor och vegetationen är rik och omväxlande i det skyddade sydläget. Lind växer vid foten av ett utsiktsberg, med en strålande utsikt över omgivningarna. Där finns resterna efter en fornborg.

På många ställen efter etappen följer leden gamla körvägar som varit förbindelse- och skolvägar för torpen. Dessa ”kulturstigar” var kraftigt igenvuxna men har åter rensats upp. Där de gamla torpen legat passerar man igenvuxna och skogsplanterade åkrar. I tät granskog ligger nu de väl upplockade odlingsrösena. De flesta gamla torpen är helt borta, men ändå finner man kulturväxter som t.ex. syren, vintergröna (bl.a. Lindhult), oxlar, aplar, malvor och hamlade björkar (Perstorp) samt stormhatt och Kaukasiskt fetblad (Samsvik).

Området som leden passerar är mycket viltrikt och att t.ex. se älg är inte ovanligt. Korp ses ofta, fiskgjuse fiskar i sjöarna och storlommen ropar i sommarkvällen. Längs St. Rammens norra strand växer bland annat murgröna och pors. Svamp och bär finns rikligt under hösten.

Både vid Stora Ramm och Tällsjön finns flera lämpliga rastplatser med badklippor.

Getterums by är den största bysamlingen i Hjorteds socken. Byn har troligen varit bebodd sedan stenåldern, då den omges av talrika fornlämningar. Jordbruket är dock troligen av senare tid då det dåvarande sjösystemet torde ha täckt stora arealer. Dessa blev genom landhöjningen torrlagda, kunde först nyttjas som betesmarker och blev efter hand odlingsbara.

Byns namn kan antas härstamma från benämningen ”gete” eller ”geta” i bemärkelsen betesplats för husdjuren. Betet på sand och grusåsarna kunde ge innebyggarna behövligt ”geterum”. På Åsen finns en gammal marknadsplats som fortfarande används årligen.

I sin sydvästligaste sträckning genom byn, går leden på ”Sjögårdsvägen”, som är den gamla byvägen genom odlingsbygden.

Fakta om etappen

Längd

19 kilometer 

Svårighetsgrad

Mestadels lätt

Start - Mål

Mörtfors - Getgölen

Utmärkning

Orange ringar runt trädstammar och på uppsatta pålar och pilar (enligt svensk standard) 

Övernattning

Timrat skärmskydd finns vid start och slut

Sanitärt

TC finns vid start och slut

Information

På Naturskyddsföreningens hemsida finns diverse information om leden samlad såsom skötselansvariga, praktiska råd och information om eventuella uppkomna hinder.

Sidan senast granskad den 5 februari 2018
Innehållsansvarig: Anders Östlund

Ladda ner appen Västervik Outdoor för en ännu bättre upplevelse i naturen

Kontakt för föreningar, idrott, motion och friluftsliv

Anders Östlund
0490- 25 55 20
anders.ostlund@vastervik.se

Adress
Västerviks kommun
Enheten för samhällsbyggnad
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.