Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Mobbning och likabehandling

Det man brukar kalla för mobbning är när någon kränks. Barn kan kränkas av andra barn eller av vuxna. 

Mobbning kan vara viskningar, blickar, skratt, knuffar, slag och elaka ord. Det kan vara taskiga sms, mejl eller facebookinlägg. Det är när det händer flera gånger som det kallas för mobbning. Den som blir utsatt för mobbning kan känna sig ledsen, rädd och kränkt.

Barn och vuxna har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barn har också rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör barnet. 

Alla barn och elever har samma rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning, kön eller ålder. Alla elever har rätt att vistas i skolan, förskolan och på fritids utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Om det förekommer kränkningar, attitydproblem och brottslighet i skolan kan extra stöd kallas in. SAMS-gruppen är ett sådant stöd. Gruppen består av medlingsutbildad personal från socialförvaltningens familjeenhet, polisen och skolan. Tanken är att SAMS-gruppen ska komma in i ett tidigt skede för att hindra att konflikten växer sig stor.

Vad kan du göra om någon blir mobbad?

Det kan kännas svårt att säga ifrån när man ser att någon mobbas. Den mobbade kanske säger att det är okej med taskiga skämt för att inte verka svag, eller av rädsla för att de som mobbar inte ska bry sig om att man säger ifrån.

Om du märker att någon blir mobbad, kan du visa att du bryr dig. Ibland kan det räcka med att säga hej, eller fråga något vardagligt. Du kan sätta dig bredvid någon som sitter ensam i matsalen eller göra sällskap till lektionen ibland.

Vad kan du göra som förälder?

Att som förälder eller nära vuxen få reda på att ens barn mobbas kan väcka många olika känslor och frågor. Det är bra att prata med barnet, lyssna och ta det barnet säger på allvar. Det är också viktigt att veta att man kan hjälpa barnet och att man har rätt att ställa krav på de som ansvarar för verksamheter som barnet deltar i.

  • Prata med barnet.
  • Kontakta personalen i förskolan, skolan eller på fritids.
  • Om det inte hjälper att prata med personalen kan man välja att gå vidare med en anmälan till Barn- och elevombudet på Skolinspektionen (BEO) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO).
Sidan senast granskad den 24 oktober 2022