Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt nämnder, förvaltningar och bolag

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Västerviks kommun 

Växel 0490-25 40 00, öppet måndag-torsdag 07.30-16.30, fredag 07.30-16.00.
kommun@vastervik.se

Postadress

Västerviks kommun
593 80 Västervik

Besöksadress, kommunhus

Fabriksgatan 21, Västervik

Receptionen i kommunhuset är bemannad varje vardag klockan 07.45-12.00 och 12.45-15.30.

Receptionen stänger kl. 12.00 följande dagar: Trettondagsafton, Skärtorsdagen, Valborgsmässoafton, Allhelgonadagen, dagen före julafton och dagen före nyårsafton.
Receptionen är helt stängd: Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton.

Fakturaadress

Västerviks kommun
Box 291
593 24 Västervik 

Barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen

Växel 0490-25 40 00
E-post: barn.utbildning@vastervik.se

Läs mer om barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningskontoret här

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens förvaltning

Växel 0490-25 40 00
E-post: kommunstyrelsen@vastervik.se

Läs mer om kommunstyrelsen och kommunstyrelsens förvaltning här

Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggnadskontoret

Växel 0490-25 40 00
E-post: mbn@vastervik.se

Kontakt byggexpedition för allmänna frågor om ansökan/anmälan

0490-25 48 04, Anita Andersson, assistent
0490-25 48 01, Katarina Svensson, assistent

Kontakt administrationen för frågor kring miljö- och hälsoskydd, livsmedel

0490-25 48 18, Pia Grönvall
0490-25 48 02, Carina Hultgren

Nämndsekreterare Angelika Idberg, 0490-25 48 20

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik

Läs mer om miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggnadskontoret här

Socialnämnden och socialförvaltningen

Växel 0490-25 40 00
E-post: socialnamnden@vastervik.se

Läs mer om socialnämnden och socialförvaltningen här

Valnämnden

E-post: valnamnden@vastervik.se

Läs mer om valnämnden här

Överförmyndare

Telefon: 0490-25 40 75
E-post: overformyndare@vastervik.se

Läs mer om överförmyndaren här

Västerviks Bostads AB

Växel 0490-25 72 00
Bobutiken 0490-25 72 50
Fax 0490-25 72 01
Jourtelefon efter växelns stängning 0470-132 78
E-post: bostadsbolaget@vastervik.se

Besöksadress: Spötorget 1, Västervik

Läs mer om Västerviks Bostads AB här

Västerviks Kraft Elnät AB

 Kundservice 0490-25 70 50
Brott på elledning utomhus 0470-132 78
E-post: miljoenergi@vastervik.se

Läs mer om Västerviks Kraft Elnät AB här

Västervik Miljö & Energi AB

E-post: miljoenergi@vastervik.se

Kundservice

0490-25 70 50 Vardagar 07:30-16:00

Målserums avfallsanläggning

0490-25 71 45
Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Kundservicenumret innehåller tonval för koppling till journummer utanför arbetstid.

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik

Läs mer om Västervik Miljö & Energi AB här 

Västervik Resort AB

Telefon reception: 0490-25 80 00
E-post: vastervikresort@vastervik.se

Läs mer om Västervik Resort AB här

Tjustfastigheter AB

E-post: bostadsbolaget@vastervik.se

Läs mer om TjustFastigheter AB här

Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

E-post: kommun@vastervik.se

Sidan senast granskad den 7 december 2021
Innehållsansvarig: Fredrik Blom

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.