Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Politik och demokrati

Västerviks kommun styrs av politiker. Vart fjärde år väljer vi de politiker som sitter i kommunfullmäktige. De väljer sedan politiker till nämnder och styrelser. Här kan du läsa mer om hur besluten blir till, valresultatet och hur kommunen är organiserad. Du hittar också protokoll och handlingar från politiska möten och hur du gör för att lämna synpunkter eller förslag till kommunen.

Sidan senast granskad den 4 juli 2023