Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Bygga nytt, ändra eller riva

Vad roligt att du går i byggtankar!

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov. Här får du information om hur du ska göra och vad du behöver tänka på.

Handläggningen styrs av lagstiftningen, i första hand plan- och bygglagen och miljöbalken. I många områden i kommunen finns det detaljplaner som bestämmer vad och hur du får bygga.

Sök ditt lov eller gör din anmälan digitalt

Via E-tjänsten Bygg kan du ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, göra en anmälan för anmälningspliktiga åtgärder, komplettera ditt ärende, med mera. Gör du ansökan digitalt går handläggningen snabbare och du har ständigt tillgång till handlingar och kan enkelt följa ditt ärende från din dator eller telefon.

I e-tjänsten kan du se alla handlingar och allt som hänt i ditt ärende.

Allt du behöver är BankID eller mobilt BankID.

 

bild med text E-tjänst Bygg för att söka lov och anmäla

 

Handläggningstider

Enligt plan- och bygglagen ska ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan handläggas skyndsamt. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom 10 veckor, tiden får förlängas en gång med högst 10 veckor. Startbesked i anmälningsärenden ska tas inom 4 veckor, tiden får förlängas en gång med högst 4 veckor.

Handläggningstiden räknas från den dag då en komplett ansökan inkom till miljö- och byggnadskontoret. Om ytterligare handlingar behöver lämnas in för att vi ska kunna handlägga ärendet kommer du informeras om det inom tre veckor från inlämnad ansökan. Handläggningstiden räknas då istället från den dag då de begärda handlingarna kom in till oss.

Vi meddelar dig när alla handlingar kommit in och vi bedömer att ärendet är komplett. Därefter börjar handläggningen.

Om din ansökan innehåller alla handlingar som krävs redan från början går handläggningen fortare.

Kontakta oss vid frågor

Kontakta oss gärna om du har frågor om din fastighet eller för att få råd och information. Kontaktuppgifter till våra handläggare och inspektörer finns under "Kontakta oss" uppe till höger på sidan.

Sidan senast granskad den 16 maj 2022
Innehållsansvarig: Maria Ström

Informationsfilmer och exempelritningar

Bild på ritning av hus

Informationsfilmer och exempelritningar

Kontakt

Postadress:
Miljö- och byggnadskontoret 593 80 Västervik
Telefon:
0490-25 40 00

Fax: 0490-25 48 16

Kontakt bygglov

Bygglovhandläggarna på miljö- och byggnadskontoret har telefontid för rådgivning måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan klockan 09.30 och 11.30. Undantag gäller för Daniel Bergman, se nedan.

Bygglovhandläggare
Sofie Brorsson Candia
0490-25 48 40
Bygglovhandläggare
Tobias Johannesson
0490-25 48 09
Bygglovhandläggare
Markus Högäng
0490-25 48 38
Bygglovarkitekt, Antikvariska frågor
Viktor Källgren
0490-25 48 37
Bygglovhandläggare
Julia Sjöblad
0490-25 48 41

Daniel Bergman har telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.

Bygglov- och tillsynshandläggare
Daniel Bergman
0490-25 48 36

Kontakt byggnadsinspektion

Kontakta våra inspektörer mellan klockan 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 om du har frågor kring anmälan, OVK eller brandfarlig vara.

Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
Stefan Lundgren
0490-25 48 24
Byggnadsinspektör
Tobias Karlsson
0490-25 48 12
Vvs- och byggnadsinspektör, brandfarlig vara, explosiva varor
Peter Björn
0490-25 48 08
Byggnadsinspektör, OVK
Abood Aboode
0490-25 48 17
Byggnadsinspektör och tillsynshandläggare
Helén Andersson
0490-25 48 45

Kontakt tillsyn bygg

Kontakta våra tillsynshandläggare om du har frågor kring tillsynsärenden som rör olovlig byggnation, olovlig användning av byggnader eller tomter, ovårdade byggnader eller tomter.

Tillsynshandläggare
Sofi Jämtestam
0490-25 48 33
Byggnadsinspektör och tillsynshandläggare
Helén Andersson
0490-25 48 45

Daniel Bergman har telefontid tisdag, onsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30.

Bygglov- och tillsynshandläggare
Daniel Bergman
0490-25 48 36

Kontakt administration

Kontakta administrationen för allmänna frågor. Vi har telefontid måndag, onsdag, torsdag, fredag mellan klockan 09.30 och 11.30 samt onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 14.30.

Nämndsekreteraren omfattas inte av telefontiderna. 

Administratör
Katarina Svensson
0490-25 48 01
Administratör
Anita Andersson
0490-25 48 04
Nämndsekreterare
Angelika Idberg
0490-25 48 20
Administratör
Monica Danielsson
0490-25 48 35
Förvaltningschef
Carolina Stalebrant
0490-25 48 28
Bygglovchef
Maria Ström
0490-25 48 29