Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Bygga nytt, ändra eller riva

Vad roligt att du går i byggtankar!

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov. Här får du information om hur du ska göra och vad du behöver tänka på.

Handläggningen styrs av lagstiftningen, i första hand plan- och bygglagen och miljöbalken. I många områden i kommunen finns det detaljplaner som bestämmer vad och hur du får bygga.

Sök ditt lov eller gör din anmälan digitalt

Via E-tjänsten Bygg kan du ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, göra en anmälan för anmälningspliktiga åtgärder, komplettera ditt ärende, med mera. Gör du ansökan digitalt går handläggningen snabbare och du har ständigt tillgång till handlingar och kan enkelt följa ditt ärende från din dator eller telefon.

I e-tjänsten kan du se alla handlingar och allt som hänt i ditt ärende.

Allt du behöver är BankID eller mobilt BankID.

bild med text E-tjänst Bygg för att söka lov och anmäla

 

Handläggningstider

Enligt plan- och bygglagen ska ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan handläggas skyndsamt. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom 10 veckor, tiden får förlängas en gång med högst 10 veckor. Startbesked i anmälningsärenden ska tas inom 4 veckor, tiden får förlängas en gång med högst 4 veckor.

Handläggningstiden räknas från den dag då en komplett ansökan inkom till miljö- och byggnadskontoret. Om ytterligare handlingar behöver lämnas in för att vi ska kunna handlägga ärendet kommer du informeras om det inom tre veckor från inlämnad ansökan. Handläggningstiden räknas då istället från den dag då de begärda handlingarna kom in till oss.

Vi meddelar dig när alla handlingar kommit in och vi bedömer att ärendet är komplett. Därefter börjar handläggningen.

Om din ansökan innehåller alla handlingar som krävs redan från början går handläggningen fortare.

Kontakta oss vid frågor

Kontakta oss gärna om du har frågor om din fastighet eller för att få råd och information. Kontaktuppgifter till våra handläggare och inspektörer finns under "Kontakta oss" uppe till höger på sidan.

Miljö & ByggEntré till Miljö- och byggnadskontoret på Lunnargatan.

Sidan senast granskad den 18 september 2023