Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Vandringsleder

Västerviksbygden är full av vandringsleder. Från norr till söder. Korta och långa. Mer och mindre besökta. Valmöjligheten är stor!

På denna sida hittar du information om lederna i vår vackra kommun. Här nämns de leder som har en bra skyltning och som underhålls på ett bra sätt. Ett arbete pågår att få ut aktuell information om varje led. De leder som har fungerande länkar är kontrollerade av ledansvariga.

Varje led har en egen sida med kort information om leden samt en karta du kan zooma i.

Tjustleden är en av lederna som slingrar sig genom hela Västerviks kommun. Den ansluter till Ostkustleden i söder och Östgötaleden i norr. Tjustleden erbjuder vandraren omväxlande och sköna upplevelser i skog och mark.

De här lederna finns i kommunen:

Tjustleden indelad i 9 etapper

Blankaholmsslingan

Gladhammarslederna

Gränsö Skogsslingan

Gränsöleden

Holmsjöleden

Hummelstadleden - Hatterbostigen

Hulöhamn – Vindåsen

Kyrkvägen

Loftaleden

Ryvenäsleden

Rågö

Segersgärde 

Sladö- och Hasselöleden

Sidan senast granskad den 26 februari 2018